Villkor för CO2ZERO

Läs villkoren som gäller när du bidrar till att göra din flygning CO₂-neutral via kompensationstjänsten CO2ZERO.

1. Allmänt

1.1 Dessa villkor och bestämmelser gäller den kompensationstjänst för CO2ZERO-utsläpp som KLM Royal Dutch Airlines erbjuder, hädanefter kallad CO2ZERO.

  • Villkoren och bestämmelserna för CO2ZERO gäller i tillägg till de allmänna transportvillkoren för passagerare och bagage.
  • CO2ZERO kan endast väljas i kombination med en resehandling eller biljetter från KLM där minst en KLM-flygning ingår.
  • Alla KLM-flygningar, oberoende av startplats, försäljningsställe eller ombordstigningsplats kan kompletteras med CO2ZERO.

1.2 CO2ZERO är en valfri tjänst för CO2-kompensation med vilken en passagerare kan kompensera sina flygrelaterade koldioxidutsläpp och därmed göra sin egen flygning koldioxidneutral.

  • CO2ZERO är en personlig tjänst, och passagerare som reser i sällskap kan var och en avgöra om de vill kompensera utsläppen.

2. Berörda flyg

2.1 Flyg med Air France, KLM Royal Dutch Airlines, Delta Air Lines och Kenya Airways.

2.2 Alla ”code share”-flygningar med flygnummer från KLM och som sköts av JJ, GF, TE, EI, UX, XM, AZ, MN, CZ, MH, KQ, QX, AS, CO, AM, DL, EV, OH, F8, PS, SU, OK, IG, MA och CY.

3. Utsläpp

3.1 Utsläppsvärdena för Air France, KLM och Delta Air Lines baseras på faktiska utsläppsvärden i relation till faktisk bränsleförbränning.

3.2 Utsläppsvärdena för våra samarbetspartners beräknas på snittvärden som tillhandahålls av flygplanstillverkarna (t.ex. Boeing och Airbus).

4. Beräkning

4.1 CO2-utsläppet beräknas för alla flygningar som ingår i din bokning. Per flyg baseras beräkningen på flygplanstyp, flygningens längd och den historiska kabinfaktorn för just den flygningen. Beräkningsmetoden och siffrorna granskas regelbundet av KPMG.

5. Ersättning

5.1 CO2ZERO använder Gold Standard-certifierade utsläppsminskningar för att kunna finansiera projekt för utveckling av förnybar energi i utvecklingsländerna.

5.2 Gold Standard är en organisation i Schweiz som stöds av 53 ideella organisationer världen över och som fastställer högsta möjliga standard för certifiering av utsläppsminskningar. Den högsta utmärkelsen inom CO2-kompensation beviljas de projekt som effektivast minskar CO2-utsläpp och utvecklar rena, förnybara energikällor. Mer information om Gold Standard finns på www.goldstandard.org.

6. Kundens pris för kompensationen

6.1 Passagerarens pris för kompensation genom CO2ZERO motsvarar inköpspriset för Gold Standard-emissionsrätten. Alla pengar som samlas in för kompensation kommer också att användas för detta, genom certifierade utsläppsminskningar. Samtliga omkostnader och investeringar som är kopplade till kompensationsprojektet står KLM Royal Dutch Airlines för.

6.2 Priset för kompensationen kan komma att justeras två gånger per år, baserat på inköpspriset för nya certifierade utsläppsminskningar.

7. Återbetalning

7.1 Om du inte kan utnyttja din beställda biljett, på grund av orsaker som du själv inte kan påverka, kan du eventuellt få tillbaka det du har betalt för kompensationen.

7.2 Du är i följande fall berättigad till full återbetalning av det du betalt för CO2ZERO-kompensationen:

  • KLM ställde in din flygning.
  • Du missade ditt anslutande interkontinentala KLM-flyg efter att ha flugit med Air France, KLM, Delta eller Kenya Airways.
  • Om någon av dessa orsaker stämmer in på din situation ber vi dig att fortsätta med att fylla i en ansökan om återbetalning.

7.3 Du kan bara begära återbetalning via KLM.com.

8. Kontroll

8.1 Den kontroll som utförs av revisorerna från KPMG, ett av världens ledande nätverk av professionella företag som erbjuder revisions-, skatt- och rådgivningstjänster, garanterar att både utsläppsnormer och beräkningsmetoder överensstämmer med de internationella standardiserade reglerna och villkoren för koldioxidutsläpp.