Hållbart flygbränsle (SAF)

Plan behöver energi för att flyga. Inom flygindustrin använder vi ett fossilt bränsle: fotogen. När vi bränner fotogen producerar det koldioxid (eller CO₂). För mycket CO₂ i luften hindrar värme från att strömma ut i rymden. Detta kallas växthuseffekten. För att minska den globala uppvärmningen och undvika ytterligare klimatförändringar, måste vi minska våra CO₂-utsläpp. Vi kan göra detta genom att använda en annan typ av bränsle.

Vad är hållbart flygbränsle?

Hållbart flygbränsle (SAF) tillverkas av mer hållbara resurser. Spilloljor av organiskt ursprung (som t.ex. använd matolja). Detta innebär att det hållbara flygbränslet som vi använder:

  • Är en förnybar råvara
  • Minst 75 % lägre koldioxidutsläpp än fossilt flygbränsle under hela livscykeln, från produktion till förbränning
  • Minskar andra skadliga utsläpp som partiklar och svavel

Vilken typ av hållbart flygbränsle använder KLM?

2011 genomförde vi världens första kommersiella flygning delvis driven av hållbart flygbränsle tillverkat av använd matolja. KLM köper endast hållbart flygbränsle som produceras från råvaror som inte konkurrerar med livsmedelsproduktionen eller påverkar den biologiska mångfalden. Vi använder till exempel inte soja och palmolja eftersom dessa källor kan orsaka avskogning.

Allt vårt hållbara flygbränsle uppfyller kriterierna utfärdade av:

Lite hållbart flygbränsle för varje flygning från Amsterdam

Vi lägger till 1 % hållbart flygbränsle i bränslesystemet på Amsterdam Airport Schiphol för varje avgående flygning. Detta innebär att vi fördubblar de 0,5 % som vi började med 2022. Trots att 1 % hållbart flygbränsle kan verka lite, är det ett viktigt steg i rätt riktning. Vårt mål är att gradvis införliva mer hållbart flygbränsle, med sikte på 10 % av vår totala fotogenanvändning till 2030.

För att nå detta mål samarbetar vi med företag som flyger med oss för affärs- eller frakttransporter. Du kan också bidra genom att lägga till extra hållbart flygbränsle i din bokning. Genom dessa kollektiva ansträngningar använde vi en tiondel av den globala produktionen av hållbart flygbränsle 2022, och vi är fast beslutna att påskynda användningen och produktionen av hållbart flygbränsle ytterligare.

Eftersom vi använder mer hållbart flygbränsle har vi justerat våra biljettpriser. Prisökningen baseras på din reseklass och avståndet för din flygning.

2011 genomförde KLM världens första kommersiella flygning delvis driven av bränsle bestående av använd matolja.

Varför inte använda 100 % hållbart flygbränsle?

Tyvärr finns ännu inte hållbart flygbränsle tillgängligt i stor skala. Det betyder att hållbart flygbränsle är minst 3 till 4 gånger dyrare. Idag är bara en mycket liten del av de miljontals ton fotogen som används av kommersiella flygbolag hållbart flygbränsle. För att avsevärt påverka flygindustrins totala koldioxidutsläpp hjälper våra passagerares bidrag.

Ditt eko-fotavtryck

När du bokar en flygresa hos KLM erbjuder vi möjligheten att köpa extra hållbart flygbränsle. Priset för ditt bidrag beräknas baserat på flera faktorer som påverkar mängden CO₂-utsläpp för din flygning, som flygplanstyp, avstånd och historisk lastfaktor.

Med ditt bidrag till hållbart flygbränsle hjälper du till att minska beroendet av fossila bränslen för flygresor. Vi köper 1 % hållbart flygbränsle till alla flyg som avgår från Amsterdam. Det är en början, men med din hjälp kan vi göra mer.

Priser för hållbart flygbränsle per destination

Om att beräkna dina koldioxidutsläpp

Varje år granskas KLM av den franska grenen av redovisningsorganisationen KPMG för att verifiera om KLM:s beräkningsmetoder överensstämmer med de metoder som beskrivs nedan och om de är i linje med de principer som fastställs i internationella riktlinjer. Revisionens omfattning finns i KPMG:s revisionsrapport.

Våra senaste metoder och revisionsrapport:

Kontrollera den förväntade mängden CO₂-utsläpp för din flygning i Min Resa eller när du bokar en flygresa.

Lägg till hållbart flygbränsle i din bokning

Du kan lägga till hållbart flygbränsle när du gör din bokning. Logga in på Min Resa om du redan har en bokning och vill lägga till hållbart flygbränsle.

Innehåller din bokning mer än 1 passagerare? Vänligen observera att det inte längre är möjligt att lägga till hållbart flygbränsle via Min Resa om du redan har lagt till det för 1 av passagerarna när du bokade.

Det här gör vi med ditt bidrag till hållbart flygbränsle

Med ditt bidrag köper vi extra hållbart flygbränsle som vi lägger till bränslesystemet på Amsterdam Airport Schiphol (eller en av de andra flygplatserna där vi lägger till hållbart flygbränsle). Din flygning kommer inte direkt att inkludera ditt extra bidrag av hållbart flygbränsle eftersom det är logistiskt ineffektivt och komplicerat att ordna.

Eftersom vi lägger till hållbart flygbränsle i flygplatsens bränslesystem avgår även andra flygningar med mer hållbart flygbränsle ombord. Men de kan inte hävda CO₂-minskning eftersom de inte betalade för hållbart flygbränsle. KLM granskas årligen för att säkerställa att den påstådda CO₂-minskningen motsvarar de SAF-certifikat vi har fått.

Det hållbara flygbränsle-bidraget som en del av din biljett, tillsammans med alla andra hållbara flygbränsle-relaterade förmåner som KLM får via våra olika program, används till 100 % för att köpa hållbart flygbränsle och för ytterligare utveckling av det. Frivilliga bidrag kommer inte att användas för att uppfylla blandningsmandat. Vi kommer att göra vårt bästa för att införliva det hållbara flygbränslet inom 12 månader efter din flygning, förutsatt att produkten finns tillgänglig på marknaden.

Vill du göra mer?

Det finns saker du kan göra för att minska ditt koldioxidavtryck. Till exempel genom att resa med lätt bagage eller ta med vattenflaska eller hörlurar. Eller köpa hållbart flygbränsle. Vi erbjuder också våra passagerare möjligheten att bidra till våra utvalda naturförnyelseprojekt.

Mer om förnyelse av naturen

Vanliga frågor