Hållbart flygbränsle

Plan behöver energi för att flyga. Inom flygindustrin använder vi ett fossilt bränsle: fotogen. När vi bränner fotogen producerar det koldioxid (eller CO₂). För mycket CO₂ i luften hindrar värme från att strömma ut i rymden. Detta kallas växthuseffekten. För att minska den globala uppvärmningen och undvika ytterligare klimatförändringar, måste vi minska våra CO₂-utsläpp. Vi kan göra detta genom att använda en annan typ av bränsle.

Vad är hållbart flygbränsle?

Hållbart flygbränsle tillverkas av mer hållbara resurser. Spilloljor av organiskt ursprung (som t.ex. använd matolja) eller skogs- och jordbruksavfall. Eller till och med från kol som fångas upp från luften och grönt väte. Detta innebär att det hållbara flygbränslet som KLM använder:

  • Är en förnybar råvara
  • Kan undvika minst 75 % av de totala CO2-utsläppen under hela livscykeln jämfört med fossilt jetbränsle
  • Minskar andra skadliga utsläpp som partiklar och svavel

Vilken typ av bränsle använder KLM?

2011 genomförde vi världens första kommersiella flygning delvis driven av hållbart flygbränsle tillverkat av använd matolja. KLM köper bara hållbart flygbränsle producerat av råvaror som har så liten negativ påverkan på biologisk mångfald och/eller livsmedelsproduktion som möjligt. Till exempel: vi använder inte soja och palmolja eftersom dessa källor kan orsaka avskogning.

Allt vårt hållbara flygbränsle uppfyller kriterierna utfärdade av:

Lite hållbart flygbränsle för varje flygning från Amsterdam

2022 började vi lägga till 0,5 % hållbart flygbränsle till bränslesystemet på Amsterdam Airport Schiphol för varje flygning som avgår från Amsterdam. Det är därför vi har höjt våra biljettpriser med några euro, baserat på avståndet för varje flygning. Även om 0,5 % kan verka väldigt lite är det ett viktigt steg i rätt riktning. Vi kommer att behöva samarbeta med alla parter runt omkring oss och ta fram stensäkra lösningar och innovationer för att påskynda användningen och produktionen av hållbart flygbränsle.

2011 genomförde KLM världens första kommersiella flygning delvis driven av bränsle bestående av använd matolja.

Varför inte använda 100 % hållbart flygbränsle?

Tyvärr finns ännu inte hållbart flygbränsle tillgängligt i stor skala. Det betyder att hållbart flygbränsle är minst 2 till 3 gånger dyrare. Idag är bara en mycket liten del av de miljontals ton fotogen som används av kommersiella flygbolag hållbart flygbränsle. För att avsevärt påverka flygindustrins totala koldioxidutsläpp hjälper våra passagerares bidrag.

Ditt eko-fotavtryck

När du bokar en flygning hos KLM erbjuder vi möjligheten att köpa extra hållbart flygbränsle. Priset för ditt bidrag beräknas baserat på flera faktorer som påverkar mängden CO₂-utsläpp för din flygning, som flygplanstyp, avstånd och historisk lastfaktor.

Med ditt bidrag till hållbart flygbränsle hjälper du till att minska beroendet av vanliga fossila bränslen för flygresor. År 2022 köper vi 0,5 % hållbart flygbränsle för alla flygningar som avgår från Amsterdam. Det är en början, men med din hjälp kan vi göra mer.

Priser för hållbart flygbränsle per destination

Lägg till hållbart flygbränsle i din bokning

Under din bokning, på samma sida där du väljer din plats eller lägger till bagage, kan du lägga till CO₂-kompensation (genom att bidra till återplantering av skog) eller hållbart flygbränsle i din bokning. Eller lite av båda! Du kan också göra det senare i Min Resa.

Vad gör vi med ditt bidrag till hållbart flygbränsle?

Med ditt bidrag köper vi extra hållbart flygbränsle som vi lägger till bränslesystemet på Amsterdam Airport Schiphol (eller någon av de andra flygplatserna där vi lägger till hållbart flygbränsle). Din flygning kommer inte direkt att inkludera ditt extra bidrag av hållbart flygbränsle eftersom det är logistiskt ineffektivt och komplicerat att ordna.

Eftersom vi lägger till hållbart flygbränsle i flygplatsens bränslesystem avgår även andra flygningar med mer hållbart flygbränsle ombord och har därför lägre utsläpp. Men de kan inte hävda CO₂-minskning eftersom de inte betalade för det. KLM granskas årligen för att säkerställa att den påstådda CO₂-minskningen motsvarar de SAF-certifikat vi har fått.

Ditt extra bidrag av hållbart flygbränsle används till 100 % för att köpa mer hållbart flygbränsle. KLM går inte med vinst på detta.

Vill du göra mer?

Små saker, som att resa med lätt bagage eller ta med egen vattenflaska eller hörlurar. Eller större saker, som att köpa hållbart flygbränsle. Vi erbjuder också våra passagerare möjligheten att hjälpa till att kompensera för en del av de beräknade CO₂-utsläppen för deras flygning genom att bidra till våra utvalda återplanteringsprojekt.

Mer om återplantering av skog

Vanliga frågor