Tillgänglighetsförklaring

Vi är dedikerade till att ge alla våra passagerare den bästa reseupplevelsen, och det börjar med vår webbplats och app. Här är vårt engagemang för tillgänglighet.

Vårt engagemang

Vi är engagerade i att göra vår webbplats och app tillgänglig för alla, oavsett förmåga. För att uppnå detta följer vi Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, nivå AA-kriterier. Att följa dessa riktlinjer hjälper oss att göra vår webbplats och app mer tillgänglig. Detta är inte bara användbart för användare med funktionshinder utan för alla.

Dela din feedback

Vi arbetar hårt för att nå våra tillgänglighetsmål, men vi inser att vissa områden fortfarande behöver förbättras. Om du hittar några problem eller vill föreslå hur vi kan förbättra oss, vänligen kontakta oss via e-post.