Villkor för resekuponger

Om din resa inte gick som planerat kan du ha rätt till återbetalning i form av en resekupong. Det här är villkoren för din kupong.

Allmänna kupongvillkor

1. Följande termer skall ha den betydelse som anges nedan, om inte annat framgår av sammanhanget:

 • En EMD-kupong innebär elektroniskt dokument med övriga uppgifter (Electronic Miscellaneous Document). Detta kallas också en resekupong.
 • KLM innebär KLM Royal Dutch Airlines, som har sitt säte i Amstelveen, Nederländerna.
 • Delta innebär Delta Air Lines, som har sitt säte i Atlanta, Georgia, USA.
 • Air France innebär Air France, som har sitt säte i Paris, Frankrike.
 • KLM-flygning innebär alla flygningar som har ett flygnummer med en KL-prefix.
 • Delta-flygning innebär alla flygningar som har ett flygnummer med en DL-prefix.
 • Air France-flygning innebär alla flygningar som har ett flygnummer med en AF-prefix.
 • Virgin Atlantic-flygning innebär alla flygningar som har ett flygnummer med en VS-prefix.

2. Ingen agent, anställd eller representant för KLM har rätt att ändra, modifiera eller avstå från några av dessa villkor och bestämmelser.

3. Den inte återbetalningsbara kupongen ska användas som betalning för en KLM-, Delta Air Lines-, Air France- eller Virgin Atlantic-biljett när en KLM- eller Air France-biljett utfärdas. Det belopp som kan användas nämns på kupongen.

Kupongen kan användas av:

 • kupongägaren,
 • passagerare med samma efternamn,
 • passagerare som reser tillsammans med den ursprungliga kupongägaren, vid den tidpunkt då kupongen är inlöst.

Om valutan för kupongen är en annan än valutan som biljetten är släppt i, är växlingskursen bankens säljkurs på KLMs lokala bank. Om det vid betalning av en biljett återstår pengar på kupongen skall en restkupong utfärdas för det beloppet, men villkoren och bestämmelserna avseende den ursprungliga kupongen skall fortsätta gälla.

4. Den återbetalningsbara kupongen gäller för en direkt återbetalning av återbetalningsbeloppet som anges på kupongen till ditt bankkonto.

5. För all transport erbjuden av KLM, Delta och Air France ska de allmänna transportvillkoren, tarifferna, tullbestämmelserna och de särskilda villkoren för transport, beroende på vad som är tillämpligt, för KLM, Delta och Air France, respektive tillämpas. När transporten erbjuds av ett annat flygbolag, kan det flygbolagets allmänna transportvillkor gälla.

6. Om denna kupong används för transport på Delta-flygningar, Air France-flygningar eller andra flygbolags flygningar, kommer KLM endast anses ha agerat som en agent för det flygbolaget vid utfärdandet av denna kupong.

7. En kupong är inte inlösningsbar. Kupongen kan inte bytas eller säljas och detta kommer att göra den ogiltig.

8. Enbart passageraren kommer vara ansvarig för sin kupong och KLM kan inte hållas skyldiga i händelse av att en kupong har använts av någon annan person än passageraren. Varken KLM eller KLMs agent är skyldig att begära en person som uppvisar denna kupong att identifiera sig själv.

9. En kund som blir erbjuden en kupong kan alltid godta eller avvisa kupongen. När en passagerare accepterar en kupong anses det att passageraren samtycker till och godkänner dessa villkor och bestämmelser.

10. Den inte återbetalningsbara kupongen är giltig i 12 månader från utfärdandedatumet och kan användas till att köpa en KLM- eller Air France-biljett för att resa med en KLM-, Air France- eller Delta Air Lines-biljett.

11. Inte återbetalningsbara kuponger kan användas till förköp av andra valfria produkter och tjänster (där de erbjuds) på marknadsförda flygningar som flygs av KLM eller Air France.

12. Det är inte möjligt att göra inköp ombord med kupongen (både återbetalningsbar och inte återbetalningsbar).

13. Villkor och bestämmelser kan komma att ändras.

Villkor för inte återbetalningsbara kuponger

Passageraren godkänner våra villkor och bestämmelser när de begär en inte återbetalningsbar kupong med Air France eller KLM. Se till att läsa dessa villkor noggrant och tveka inte att ställa frågor till vår kundtjänst vid behov innan du väljer en inte återbetalningsbar kupong.

1. Frivillig begäran av en inte återbetalningsbar kupong

1.1 Den inte återbetalningsbara kupongen kan endast begäras på frivillig basis. Den frivilliga grunden är att passageraren har beslutat att inte längre flyga.

1.2 En inte återbetalningsbar kupong kan utfärdas för fullt öppna biljetter (oanvända biljetter) eller delvis använda biljetter, för de kuponger som inte har använts. Om passageraren har en fullt återbetalningsbar biljett ligger det inte i passagerarens intresse att ansöka om en inte återbetalningsbar kupong.

1.3 När en passagerare accepterar en inte återbetalningsbar kupong anses det att passageraren fullständigt samtycker till och godkänner dessa villkor och bestämmelser.

2. Utfärdande av den inte återbetalningsbara kupongen

2.1 Den inte återbetalningsbara kupongen kommer att utfärdas för det fulla värdet av den oanvända biljetten, inklusive skatter.

2.2 I händelse av betalda alternativ som utförs av Air France eller KLM och relaterar till de oanvända biljettkupongerna, kan en ytterligare inte återbetalningsbar kupong utfärdas för det fulla värdet av de betalda alternativen som ännu inte har använts. För Air France-alternativet ”Menu à la Carte” anges det uttryckligen att en inte återbetalningsbar kupong endast kan utfärdas om avbokningsbegäran görs 48 timmar innan avgången av den berörda flygningen, i enlighet med de allmänna försäljningsvillkoren för detta alternativ (art. 1.3). Ingen kupong kan begäras för KLMs à la carte-måltid eftersom det inte är möjligt att ändra eller avboka beställningen, enligt villkoren och bestämmelserna för detta alternativ (art. 1.3).

2.3 Det belopp som kan användas nämns på den inte återbetalningsbara kupongen.

2.4 Om valutan för den inte återbetalningsbara kupongen är en annan än valutan som biljetten är släppt i, är växlingskursen bankens säljkurs på Air Frances eller KLMs lokala bank.

2.5 Om passageraren har en biljett som är ändringsbar mot en avgift, kommer avgiften att dras av från det fulla värdet och det nya värdet kommer att visas på den nya inte återbetalningsbara kupongen. T.ex: Du har köpt en biljett för 200 EUR med biljettvillkor som anger att ändringar är tillåtna mot en avgift på t.ex. 50 EUR. Vid begäran av kupongen kommer avgiften att dras av och beloppet på 150 EUR kommer att visas på kupongen.

2.6 Den inte återbetalningsbara kupongen kommer att utfärdas per passagerare som överensstämmer med passagerarnamnet på den ursprungliga biljetten. Även om passagerarna är bokade på samma bokningar som andra kommer varje individuell passagerare att få en kupong i sitt namn.

2.7 För biljetter med en blandad biljettyp (utresa inte återbetalningsbar och returresa återbetalningsbar) kommer den inte återbetalningsbara kupongen att vara av det fulla värdet av den oanvända biljetten men fullständigt inte återbetalningsbar.

3. Byta ut EMD-kupongen mot en ny biljett

3.1 Den inte återbetalningsbara kupongen ska användas för betalning av en Air France-, KLM-, Delta Air Lines-, eller Virgin Atlantic-biljett när en Air France- eller KLM-biljett utfärdas.

3.2 Inte återbetalningsbara kuponger kan användas till förköp av andra valfria produkter och tjänster (där de erbjuds) på marknadsförda flygningar som flygs av Air France eller KLM.

3.3 Det är inte möjligt att göra inköp ombord med kupongen.

3.4 Om det vid betalning av en biljett återstår pengar på kupongen ska en inte återbetalningsbar restkupong utfärdas för det beloppet, men villkoren och bestämmelserna avseende den ursprungliga kupongen ska fortsätta gälla.

3.5 Om passageraren bokar en ny flygning och den nya bokningen har ett högre belopp än beloppet på den inte återbetalningsbara kupongen, måste passageraren betala prisskillnaden.

3.6 Om passageraren använder den inte återbetalningsbara kupongen till att köpa en ny biljett, som är fullt eller delvis återbetalningsbar, och passageraren senare begär en återbetalning av biljetten, kommer passageraren att erhålla beloppet för den betalda prisskillnaden, men den del som betalats med den inte återbetalningsbara kupongen kommer att förbli inte återbetalningsbar.

4. Inte återbetalningsbar kupong

4.1 Det fulla värdet av kupongen är inte återbetalningsbart.

4.2 Om du har betalat din biljett med en kombination av kontanter och Miles kommer din inte återbetalningsbara kupong att ha värdet av kontantbeloppet du har betalat för din biljett. Spenderade Miles är inte återbetalningsbara såvida inte flygbolaget har ställt in din flygning.

4.3 Genom att godkänna dessa villkor mister passageraren rätten att begära en återbetalning av den ursprungliga biljetten när passageraren accepterar en inte återbetalningsbar kupong.

5. Icke-överlåtbarhet för en inte återbetalningsbar kupong

5.1 Dessa kuponger kan inte överlåtas. Detta innebär att passagerarnamnet på den ursprungliga biljetten kommer att vara samma som på den inte återbetalningsbara kupongen. Denna kupong kan endast användas för en ny biljett eller tillval i samma passagerarnamn som på kupongen.

5.2 En kupong är inte inlösningsbar. Kupongen kan inte bytas eller säljas och detta kommer att göra den ogiltig.

5.3 Enbart passageraren kommer att vara ansvarig för sin kupong. Air France och KLM kan inte hållas ansvariga i händelse av att en kupong har använts av någon annan person än passageraren.

6. Giltighet för en inte återbetalningsbar kupong

6.1 Den inte återbetalningsbara kupongen är giltig i ett år från utfärdandedatumet. Detta innebär att passageraren har ett år på sig att använda kupongen för en ny flygning i framtiden. Om passageraren överskrider kupongens giltighet kommer kupongen att gå förlorad och inte längre kunna användas.