Villkor för resekuponger

Om din resa inte gick som planerat kan du ha rätt till återbetalning i form av en resekupong. Det här är villkoren för din kupong.

Villkor

1. Följande termer skall ha den betydelse som anges nedan, om inte annat framgår av sammanhanget:

 • En EMD-kupong innebär elektroniskt dokument med övriga uppgifter (Electronic Miscellaneous Document). Detta kallas också en resekupong.
 • KLM innebär KLM Royal Dutch Airlines, som har sitt säte i Amstelveen, Nederländerna.
 • Delta innebär Delta Air Lines, som har sitt säte i Atlanta, Georgia, USA.
 • Air France innebär Air France, som har sitt säte i Paris, Frankrike.
 • KLM-flygning innebär alla flygningar som har ett flygnummer med en KL-prefix.
 • Delta-flygning innebär alla flygningar som har ett flygnummer med en DL-prefix.
 • Air France-flygning innebär alla flygningar som har ett flygnummer med en AF-prefix.
 • Kenya Airways-flygning innebär alla flygningar som har ett flygnummer med en KQ-prefix.
 • Virgin Atlantic-flygning innebär alla flygningar som har ett flygnummer med en VS-prefix.

2. Ingen agent, anställd eller representant för KLM har rätt att ändra, modifiera eller avstå från några av dessa villkor och bestämmelser.

3. Den inte återbetalningsbara kupongen ska användas som betalning för en KLM-, Delta Air Lines-, Air France-, Virgin Atlantic- eller Kenya Airways-biljett när en KLM- eller Air France-biljett utfärdas. Det belopp som kan användas nämns på kupongen.

Kupongen kan användas av:

 • kupongägaren, passagerare med samma
 • efternamn, passagerare som reser
 • tillsammans med den ursprungliga kupongägaren vid den tidpunkt då kupongen är inlöst.

Det maximala värdet av en kupong är 800 EUR. Om valutan för kupongen är en annan än valutan som biljetten är släppt i, är växlingskursen bankens säljkurs på KLMs lokala bank. Om det vid betalning av en biljett återstår pengar på kupongen skall en restkupong utfärdas för det beloppet, men villkoren och bestämmelserna avseende den ursprungliga kupongen skall fortsätta gälla.

4. Den återbetalningsbara kupongen gäller för en direkt återbetalning av återbetalningsbeloppet som anges på kupongen till ditt bankkonto.

5. För all transport erbjuden av KLM, Delta och Air France ska de allmänna transportvillkoren, tarifferna, tullbestämmelserna och de särskilda villkoren för transport, beroende på vad som är tillämpligt, för KLM, Delta och Air France, respektive tillämpas. När transporten erbjuds av ett annat flygbolag, kan det flygbolagets allmänna transportvillkor gälla.

6. Om denna kupong används för transport på Delta-flygningar, Air France-flygningar eller andra flygbolags flygningar, kommer KLM endast anses ha agerat som en agent för det flygbolaget vid utfärdandet av denna kupong.

7. En kupong är inte endosserbar. Kupongen kan inte bytas eller säljas och detta kommer att göra den ogiltig.

8. Enbart passageraren kommer vara ansvarig för sin kupong och KLM kan inte hållas skyldiga i händelse av att en kupong har använts av någon annan person än passageraren. Varken KLM eller KLMs agent är skyldig att begära en person som uppvisar denna kupong att identifiera sig själv.

9. En kund som blir erbjuden en kupong kan alltid godta eller avvisa kupongen. När en passagerare accepterar en kupong anses det att passageraren samtycker till och godkänner dessa villkor och bestämmelser.

10. Den inte återbetalningsbara kupongen är giltig i 12 månader från utfärdandedatumet och kan användas till att köpa en KLM- eller Air France-biljett för att resa med en KLM-, Air France-, Delta Air Lines- eller Kenya Airways-biljett.

11. Inte återbetalningsbara kuponger kan användas till förköp av andra valfria produkter och tjänster (där de erbjuds) på marknadsförda flygningar som flygs av KLM eller Air France.

12. Det är inte möjligt att göra inköp ombord med kupongen (både återbetalningsbar och inte återbetalningsbar).

13. Villkor och bestämmelser kan komma att ändras.