Användarvillkor för webbplatsen

När du besöker vår webbplats godkänner du dessa användarvillkor. Vänligen granska dem noggrant.

Introduktion

Den här webbplatsen och/eller mobil-appen (nedan kallad "Webbplatsen") innehas av Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (även känt som KLM Royal Dutch Airlines) som har sitt säte på Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen i Nederländerna. I dessa användningsvillkor för KLMs webbplats (nedan kallat "Villkor"), syftar ”KLM” på Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. och ”Användare” på användaren av den här Webbplatsen. Vänligen läs dessa Villkor noggrant innan du använder den här Webbplatsen. Genom att använda den här Webbplatsen bekräftar du att du samtycker till och förbinder dig att följa de här Villkoren.

Registreringsnr 33014286 Momsnummer NL004983269B01

Användning av reservationer

Användaren intygar och garanterar att han eller hon är minst 18 år och har laglig rätt och förmåga att ingå avtal med KLM för vilket dessa Villkor gäller (”detta Avtal”) och att använda den här Webbplatsen i enlighet med dessa Villkor. Användaren samtycker till att vara ekonomiskt ansvarig för all användning av den här Webbplatsen (samt för användning av Användarens konto av andra, inklusive men inte begränsat till minderåriga som bor ihop med Användaren). Användaren samtycker till att inte tilldela, överföra eller överlåta Användarens rättigheter i enlighet med detta Avtal. Användaren får lov att låta andra medlemmar av Användarens hushåll använda Webbplatsen i Användarens namn eller med Användarens konto, förutsatt att Användaren härmed samtycker till att betala alla avgifter som de kan åsamka och att ansvara för alla andra aspekter av deras användning. Användaren samtycker till att övervaka minderårigas all användning av Webbplatsen som sker i Användarens namn eller med Användarens konto.

Reservationsfunktionerna på den här Webbplatsen tillhandahålls endast för att låta Användaren kontrollera tillgängligheten på reserelaterade varor och tjänster och för att göra berättigade reservationer eller på annat sätt bedriva verksamhet, och inte för några andra ändamål. Utan begränsning ska Användaren inte göra några spekulativa, falska eller bedrägliga reservationer eller några reservationer innan underlag finns. Användaren ska inte för kommersiellt bruk, direkt eller indirekt, reproducera, använda, hindra, skriva över, kopiera, distribuera, hämta eller övervaka någon del av Webbplatsen genom att använda någon form av process, system, enhet (skärmskrapning), robot, programvara, webbspindel, sökmotor eller annan automatisk eller manuell mekanism utan föregående skriftligt tillstånd från KLM. Användaren representerar att han/hon inte får ingripa på något sätt (genom att, inklusive men inte begränsat till, göra så att tillgängliga filer innehåller korrupt data eller virus) med den korrekta funktionen eller funktionaliteten av Webbplatsen och får inte vidta någon åtgärd som kommer att eller kan innebära en alltför stor eller oproportionerlig belastning på Webbplatsens infrastruktur. Användaren samtycker till att reservationsfunktionen för resetjänster på den här Webbplatsen endast ska användas för att göra berättigade reservationer eller köp för Användaren eller för annan person för vilken Användaren har rätt att agera. Användaren samtycker till att följa gällande Villkor och bestämmelser. Användaren ska vara fullständigt ansvarig för alla avgifter, tullar, skatter och taxering som uppstår till följd av hans/hennes användning av den här Webbplatsen, med undantag för skatt på inkomster som tillfaller KLM.

Immateriella rättigheter

Webbplatsen innehas av KLM och drivs av KLM och/eller dess leverantörer. Immaterialrättigheterna, inklusive upphovsrätt, i materialet på Webbplatsen och alla KLMs varumärken och logotyper som ingår i det materialet tillhör KLM och/eller dess licensgivare och/eller dess leverantörer.

Varken material, information, programvara, produkter eller tjänster som har erhållits från den här Webbplatsen får lov att ändras, kopieras, visas, utföras, licensieras, reproduceras, återpubliceras, laddas upp, postas, överföras, säljas, distribueras, undersökas, återvinnas, övervakas eller hämtas på något sätt, utan skriftligt tillstånd från KLM. Användaren får endast lov att hämta en kopia av materialet på en enda dator enbart för Användarens personliga icke-kommersiella bruk, förutsatt att Användaren inte ändrar något av de åtföljande upphovsrättsmeddelandena eller andra meddelanden om äganderätt.

Falska KLM-e-postmeddelanden

Har du fått ett e-postmeddelande om en flygning som du inte bokat? Eller fick du ett meddelande som på något annat sätt ser ut som ett falskt e-postmeddelande? Detta kan vara ett försök att komma åt dina personuppgifter (också känt som nätfiske), skada din dator eller uppmuntra dig att gå med i ett falskt lotteri eller tävling. Falska e-postmeddelanden kan se ut precis som riktiga KLM-meddelanden.

Sådana meddelande känner du igen genom:

 • att de inte inleds med någon personlig hälsning
 • att man uppmanas att svara fort
 • dålig grammatik och stavfel
 • att de innehåller länkar till okända webbadresser

KLM kommer endast att skicka tre olika typer av meddelanden:

 • Kommersiella meddelanden: Dessa e-postmeddelanden informerar dig om kampanjer eller specialerbjudanden, samt nya destinationer och tjänster som tillhandahålls av KLM. Du får endast dessa e-postmeddelanden efter att du har anmält dig. Du kommer aldrig att bli ombedd att uppge några personuppgifter som svar på dessa e-postmeddelanden. Du kommer att omdirigeras till KLMs webbplats för att slutföra eventuella handlingar.
 • Information om din resa: Om du har bokat en resa kan det hända att du får ett e-postmeddelande där du ombeds att tillhandahålla vissa uppgifter som krävs av myndigheterna i ditt destinationsland. Vi kommer även att skicka ett e-postmeddelande med en påminnelse om att checka in. Dessa meddelanden innehåller alltid någon information som du kommer att känna igen (t.ex. ditt bokningsnummer eller Flying Blue-nummer). Du kommer att omdirigeras till KLMs webbplats för att slutföra eventuella handlingar.
 • Meddelanden från KLM som bjuder in dig till att delta i en av KLM:s undersökningar om nöjdhets- och serviceöverensstämmelse, t.ex. ”Quality Observer”. Läs mer om KLM-undersökningar för att ta reda på vad dessa meddelanden innehåller och vilka e-postadresser de skickas från.

Exempel på falska e-postmeddelanden

För tillfället skickas det tyvärr många falska e-postmeddelanden som ser ut att komma från KLM. Detta är inte fallet. Till exempel:

 • Meddelanden skickade från reply@blue55.squadrupee.com och andra parter kommer inte från KLM och innehåller en tävling som inte är initierad av KLM. Länkarna i e-postmeddelandet omdirigerar till http://blue13.squadrupee.com som inte är från KLM.
 • Meddelanden skickade från advertentie@deltrk.com och andra parter kommer inte från KLM och innehåller en tävling som inte är initierad av KLM. Länkarna i e-postmeddelandet omdirigerar till http://trk.lasurk.com/ eller giveaways-web.com/ som inte är från KLM.

Så här hanterar du falska e-postmeddelanden från KLM

Vi rekommenderar dig att inte svara på det här e-postmeddelandet, att inte klicka på några länkar eller öppna några bilagor och att inte tillhandahålla personuppgifter.

Meddela oss!

Vänligen skicka det ursprungliga meddelandet till oss som en bilaga till: abuse.domains@klm.com. Vänligen observera att vi inte kommer att svara på meddelanden som skickas till denna adress.

KLMs pålitliga e-postadresser

E-postmeddelanden som skickas av nedanstående e-postadresser är riktiga KLM-meddelanden och används oftast för att kommunicera:

 • mail@klm-info.com
 • KLM@klm-info.com
 • klm_germany@klm-mail.com
 • klm_deutschland@klm-mail.com
 • E-postadresser som slutar med @klm-mail.com
 • E-postadresser som slutar med @account-klm.com
 • E-postadresser som slutar med @infos-klm.com
 • E-postadresser som slutar med @ici-klm.com
 • E-postadresser som slutar med @account-airfrance.com
 • E-postadresser som slutar med @infos-airfrance.com
 • E-postadresser som slutar med @info-airfrance.com
 • E-postadresser som slutar med @service-airfrance.com
 • E-postadresser som slutar med @ticket-airfrance.com
 • E-postadresser som slutar med @connect-passengers.com
 • E-postadresser som slutar med @bluebiz.com

Ibland kan vi också skicka dig ett e-postmeddelanden från en av dessa e-postadresser:

 • klm_nederland@kIm-mail.com
 • Jij_KLM@kIm-email.com
 • jijenklmtoolbox@klm-email.com
 • kIm_bluebiz@klm-email.com
 • klm_blueline@klm-email.com
 • KLM_Business_Update@kIm.com
 • connectingchina@klm.com
 • klm_nederland@klm.mail.com
 • yourworld@yourworld.kIm.com
 • KLM_highlights@klm-mail.com
 • Klm_nederland@kIm.mail.com
 • email@kIm-mail.com
 • klm_luxembourg@klm-mail.com
 • klm_belgie@kIm-mail.com
 • kIm_belgique@kIm-mail.com
 • klm_austria@klm-mail.com
 • noreply_CSD@kIm.com
 • noreply@gemailserver.com
 • do_not_reply@info-flyingblue.com
 • reservations.Japan@websupportklm.com
 • AFKLMservices@iscits.com
 • noreply@klmonline.com

Missvisande kampanjer på sociala medier

På sociala medier (inklusive WhatsApp) kan du även hitta missvisande kampanjer, som erbjuder gratis biljetter eller biljetter till reducerat pris. Dessa omfattar så kallade ”Gilla och vinn”-kampanjer. Vi råder dig starkt att inte delta i kampanjer som inte är publicerade på ett av KLMs verifierade konton på sociala medier. Vid tveksamhet, vänligen kontakta oss via sociala medier.

Friskrivning från skadeståndsansvar

Informationen, programvaran, produkterna och tjänsterna som har publicerats på den här Webbplatsen kan innehålla tekniska felaktigheter eller stavfel. KLM och/eller dess leverantörer gör inga intyganden om lämpligheten för ett visst ändamål för informationen, programvaran, produkterna och tjänsterna på Webbplatsen. All information och programvara samt alla produkter och tjänster tillhandahålls ”i befintligt skick” utan garanti av något slag. KLM och/eller dess leverantörer friskriver sig härmed från alla garantier eller villkor gällande den här informationen, programvaran, produkterna och tjänsterna, inklusive alla underförstådda garantier och villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, äganderätt och icke-intrång. Under inga omständigheter ska KLM och/eller dess leverantörer vara skadeståndsansvariga för några direkta, indirekta, straffrättsliga eller speciella skador samt följdskador som uppstår av eller som på något sätt är kopplade till användningen av den här Webbplatsen eller till fördröjning eller hinder för att använda den här Webbplatsen, eller för information, programvara, produkter och tjänster som har erhållits via den här Webbplatsen, eller som på annat sätt har uppstått till följd av användning av den här Webbplatsen, oavsett om det är baserat på kontrakt, förseelse, strikt ansvar eller på annat sätt.

Det ovannämnda gäller inte i händelse av avsiktlig försumlighet eller grov vårdslöshet från KLMs sida och/eller dess leverantörer och/eller i händelse av skada som har uppstått till följd av dödsfall eller kroppsskada.

Växlingskurs

Priserna som anges på KLMs webbplats visas i en specifik valuta för varje land. Det går dock att betala i en annan valuta. Denna process kallas Multi Currency Pricing. En relevant medelkurs används för att omvandla den ursprungliga valutan till den föredragna betalningsvalutan, med tillägg av en fast avgift. Denna avgift är marknadsbaserad och KLM strävar alltid efter att hålla denna avgift (inklusive den tillämpade medelkursen) lägre än de priser som tillämpas av kredit- och betalkortsutgivande institutioner såsom banker. KLM kan dock inte hållas ansvarig för eventuella skillnader i dessa priser. 

Om betalningsvalutan skiljer sig från den valuta som debiteras ditt kredit- eller betalkort kommer banken som har utfärdat kortet att konvertera priset. KLM kan inte hållas ansvarig för denna konvertering.

Om du har valt att betala i en annan valuta än den ursprungliga valutan på KLMs Webbplats kan det hända att institutionen som har utfärdat ditt kort ändå tar ut en avgift. Det beror på land och bank. Dessa avgifter kallas "utlandsavgifter" eller "gränsöverskridande avgifter" och är inte relaterade till växlingskurser. Dessa avgifter tas också ut av de kortutgivande institutioner som ansvarar för valutakonverteringen. Det är ett avtal mellan den kortutgivande institutionen och kortinnehavaren. Därav kan KLM inte hållas ansvarig för dessa avgifter.

Den här Webbplatsen kan innehålla länkar eller referenser till, eller delar av, andra webbplatser som sköts av tredje parter. KLM sköter eller kontrollerar inte på något sätt information, produkter eller tjänster på de tredje parternas webbplatser, inte heller tillgängligheten därtill. Länkar och referenser till tredje part är endast inkluderade för användarnas skull och har inte godkänts av KLM och/eller dess leverantörer. Användaren bär hela ansvaret för sin användning av tredje parts länkar och referenser.

Varje tredje part som önskar upprätta länkar till den här Webbplatsen måste meddela KLM om deras avsikt innan de gör så. KLM förbehåller sig rätten att neka tillstånd för länkar till Webbplatsen. Men om KLM ger tillstånd till sådana länkar har KLM ingen skyldighet att upprätta ömsesidiga länkar med den tredje parten.

Skadestånd

Som villkor för att få använda den här Webbplatsen samtycker Användaren till att gottgöra KLM och dess leverantörer för och mot samtliga skadeståndsansvar, utgifter (inklusive advokatarvoden) och skador som uppkommer till följd av krav som följer av Användarens användning av den här Webbplatsen.

Ändring av dessa Villkor

KLM förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Villkor. Användaren ansvarar för att regelbundet läsa dessa Villkor som löpande tillhandahålls Användaren genom att de inkluderas på den här Webbplatsen. Användarens fortsatta användning av den här Webbplatsen efter att sådana ändringar har gjorts ska betraktas som att Användaren har godkänt ändringarna.

Allmänt

KLM förbehåller sig rätten att göra och ha gjort någon och alla ändringar på denna Webbplats efter eget godtycke utan förvarning till Användaren. I händelse av brott mot dessa villkor, förbehåller sig KLM rätten att omedelbart och utan förvarning blockera Användarnas tillgång till Webbplatsen och/eller vidta andra åtgärder eller göra anspråk som anses nödvändiga, eller lämpliga, för att erhålla kompensation.

Dessa Villkor gäller endast användning av denna Webbplats och separata villkor och bestämmelser gäller för flygtransport, utlottningar eller andra kampanjer, och andra tjänster.

Detta Avtal ska anses ha upprättats i Amstelveen i Nederländerna, och ska tolkas, och parternas rättigheter och skadeståndsansvar härtill beslutas i enlighet med nederländsk lag, utan hänsyn till konflikter mellan olika lagprinciper. Parterna samtycker till att domstolarna i Amsterdam i Nederländerna har exklusiv behörighet att avgöra alla ärenden om skadeståndsanspråk och tvister mellan parterna om de har uppstått till följd av eller är kopplade till detta Avtal.

Användaren medger att varken samriskföretag, partnerskap, anställning eller agentavtal förekommer eller uppkommer mellan Användaren och KLM till följd av detta Avtal eller användning av denna Webbplats. Användaren samtycker till att inte utge sig för att vara representant för, agent för eller anställd hos KLM och till att KLM inte ska vara skadeståndsansvarigt för någon representation, handling eller försumlighet från Användarens sida. Genom hela denna Webbplats används begreppen ”partner” och ”partnerskap” för att hänvisa till enskilda marknadsförings- eller samarbetsavtal och inte någon relation som har specifika juridiska eller skattekonsekvenser. KLM kan därför inte ta något ansvar för genomförandet av dessa partnerorganisationer.

KLMs fullgörande av detta Avtal omfattas av befintliga lagar och rättsliga förfaranden och inget i detta Avtal avviker från KLMs rätt att följa begäranden om verkställande av lag eller krav som är kopplade till Användarens användning av denna Webbplats eller information som tillhandahålls till eller samlas in av KLM rörande sådan användning.

Om någon del av detta Avtal beslutas vara ogiltigt eller ogenomförbart enligt gällande lag inklusive, men inte begränsat till, ovannämnda garantifriskrivningar och gränser för skadeståndsansvar, kommer det ogiltiga eller ogenomförbara villkoret att anses ersatt av det giltiga, genomförbara villkor som bäst stämmer överens med det ursprungliga villkorets syfte, och den resterande delen av Avtalet ska fortsätta att gälla.

Detta Avtal utgör hela avtalet mellan Användaren och KLM med avseende på användningen av denna Webbplats. En tryckt version av detta Avtal och av alla meddelanden som har framförts i elektronisk form kommer att kunna användas i rättsliga eller administrativa förfaranden baserat på eller med koppling till detta Avtal i samma omfattning och under samma villkor som andra affärsdokument och affärshandlingar som ursprungligen har skapats och upprätthållits i tryckt form.

Version: juni 2020