Copyright

Denna webbplats erbjuds till dig av Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.

Adress

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (även känt som KLM Royal Dutch Airlines) Amsterdamseweg 55 1182 GP Amstelveen Nederländerna

Registrerat nr 33014286 Momsnummer NL004983269B01

Har du några frågor eller kommentarer? Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.

Kontakta oss