Undersökningar om tillfredsställelse och efterlevnad

KLM arbetar kontinuerligt med att förbättra sin servicekvalitet. Vi genomför undersökningar för att mäta kundnöjdheten samt kvaliteten på våra produkter och tjänster.

Huvudundersökningar

Vi genomför tre huvudundersökningar riktade till ett urval av kunder som nyligen har rest med KLM:

  • NeXT:s nöjdhetsundersökningar, som skickas via e-post till ett stort urval av våra kunder
  • Quality Observer Service Compliance Survey, avsedd för Flying Blue Elite- och Flying Blue Elite Plus-kunder, för att mäta och förbättra efterlevnaden av våra tjänster i varje steg av kundresan
  • Flying Blue-undersökningar för att mäta nöjdheten med vårt lojalitetsprogram

Alla undersökningar genomförs av undersökningsinstituten Kantar och Qualtrics. De officiella e-postadresserna för Qualtrics är noreply@qemailserver.com eller no-reply@qualtrics-survey.com.

Vi genomför även andra undersökningar

  • Undersökningar om utformningen och designen av våra produkter och tjänster
  • Undersökningar om kvaliteten på interaktionen med alla våra tjänster
  • Nöjdhetsundersökningar om specifika resekomponenter (Air-Rail-produkt, flygningar med partnerflygbolag)

Vi deltar i studier som utförs av tredje part, t.ex. IATA eller Amsterdam Airport Schiphol. Dessutom genomför vi flera ad hoc-studier tillsammans med byråer som Beautiful Lives, CSpace, Miles Research, Insites Consulting/Human8 och Added Value.

Vi arbetar med forskningsinstitut som omfattas av den internationella uppförandekoden för marknadsundersökningar, vars regler fastställs av Esomar, den internationella organisationen för marknadsundersökningar. Vi respekterar gällande lagstiftning om datasekretess. Vi kommer inte att återanvända dina personuppgifter och svar för kommersiella ändamål utan ditt samtycke.