Särskilda villkor

När du bokar en flygresa med KLM godkänner du våra allmänna transportvillkor för både dig och ditt bagage. Se även till att läsa dessa ytterligare villkor.

De särskilda villkoren utgör en del av de allmänna transportvillkoren. De särskilda villkoren innehåller de tillämpliga regler som härrör från lokala lagar och förordningar som gäller specifikt i ett visst land eller region. De särskilda villkoren kan därför avvika från de allmänna transportvillkoren. Du förväntas alltid läsa både de allmänna transportvillkoren och de tillämpliga särskilda villkoren för det land eller den region där du bokar din biljett.

Läs de fullständiga allmänna transportvillkoren

Bokning online

Du kan boka flygningar för högst 9 passagerare (vuxna och barn) per bokning. Varje vuxen kan resa med ett spädbarn som reser i deras knä.

Din bokning är bekräftad när du får en bokningsreferens. En bekräftelse via e-post som innehåller alla detaljer för din bokning kommer också att skickas till den e-postadress du angett.

Tänk på att, i enlighet med villkoren i EU-förordningen, gäller kundens ångerrätt inte för flygbiljetter.

Biljettpriser

Angivna biljettpriser inkluderar alla skatter, utom där skatter debiteras lokalt på flygplatsen. Biljettpriser är endast garanterade när du har en bokningsreferens.

Onlinebetalning

För att betala online behöver du ett betal- eller kreditkort. KLM debiterar betalningen omedelbart från kortet. I vissa länder kan du använda andra betalningsmetoder, som t.ex. banköverföring, Apple Pay eller lokala betalningsmetoder.

Betalningen är helt säkrad genom kryptering som överensstämmer med de högsta branschstandarderna.

Särskilda villkor för den svenska webbplatsen

För biljetter köpta i Sverige eller på klm.se, följande ersätter artikel 12 ur våra allmänna transportvillkor:

Artikel 12 Förseningar och Inställda Flygningar

12.1 Flygbolaget kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att transportera Passageraren och deras Bagage utan försening. I detta avseende, och i syfte att undvika avbruten transport, kan Flygbolaget erbjuda Passageraren transport med ett annat flygplan eller möjligheten att göra resan med flygningar via ett annat Flygbolag och/eller med något annat transportmedel till/från en annan flygplats.

12.2 I händelse av flygavbokning eller försening, och om Passageraren har ett enda Transportavtal (enligt definitionen i Konventionen), kommer Flygbolaget att följa alla villkor i relevanta tillämpliga regelverk.

12.3 Med förbehåll för tillämplig lag kommer Flygbolaget att hantera kompensationskrav enligt förordning (EG) nr 261/2004 från en tredje part (annan än vårdnadshavaren (för ungdomar och funktionshindrade vuxna) eller en annan Passagerare som nämns i samma bokning) på Passagerarens vägnar, endast om Passageraren tidigare har gjort sitt krav direkt via formuläret tillgängligt på Flygbolagets webbplats och har gett Flygbolaget en period på 28 dagar att svara.

12.4 Artikel 12.3 hindrar inte Passageraren från att söka råd från en advokat eller en tredje part innan de lämnar in sitt krav direkt till Flygbolaget.

12.5 Passageraren eller deras vårdnadshavare förbinder sig att inte tilldela någon rätt till kompensation, skadestånd eller återbetalning som han kan ha som hållhake på Flygbolaget. Med förbehåll för tillämplig lag ska eventuell tilldelning av Passagerarens rätt till kompensation, skadestånd eller återbetalning anses ogiltig.

12.6 I enlighet med Flygbolagets procedurer kommer utbetalningen av kompensationen att ske via banköverföring direkt till Passagerarens eller deras vårdnadshavares bankkonto.