Medicinskt godkännande

När du flyger med särskilda medicinska krav kan du behöva ordna med medicinskt godkännande. Kontrollera om du behöver det och hur det fungerar.

Vem behöver det

Du behöver medicinskt godkännande om du:

  • har en smittsam sjukdom
  • behöver medicinsk vård och är beroende av specifik medicinsk utrustning
  • har ett hälsotillstånd som kan övergå till att bli livshotande eller som kan kräva sällsynt sjukvård för din säkerhet
  • inte kan använda sätena i normal, vertikal position
  • lider av en sjukdom eller ett psykiskt tillstånd som leder till ovanligt beteende som kan ha en inverkan på andra passagerares eller kabinbesättningens välbefinnande och komfort, eller kan betraktas som en eventuell fara för flygningens säkerhet eller punktlighet
  • är ensamresande passagerare med en psykologisk störning som kräver assistans
  • nyligen har opererats (inklusive alla kosmetiska behandlingar).

Ordna medicinskt godkännande

Prata med din läkare för att få medicinskt godkännande. Fyll i det medicinska informationsformuläret A själv och be din läkare fylla i och signera formulär B. Skicka in dessa formulär till oss senast 48 timmar före avresa.

Öppet medicinskt informationsformulär A

Öppet medicinskt informationsformulär B

Medicinskt kort för regelbundna resenärer (Frequent Traveller Medical Card)

Om du flyger minst två gånger om året och har ett medicinskt tillstånd kan du begära ett Medicinskt kort för regelbundna resenärer (FREMEC), så att du slipper fylla i formulären varje gång du reser. Men du måste fortfarande boka minst 48 timmar i förväg.

Vill du begära ett FREMEC? Se till att formulären A och B är fullständigt ifyllda och skicka ett e-postmeddelande till KLM CARES.

Begär ett FREMEC genom att skicka oss ett e-postmeddelande

Solrosbandet

Solrosbandet erbjuder ett diskret sätt att visa att du har ett osynligt funktionshinder. Med solrosbandet kan passagerare med ett osynligt funktionshinder diskret meddela andra att du kan behöva extra stöd, hjälp eller extra tid. Vänligen observera att solrosbandet inte garanterar någon form av assistans, men vi gör vårt bästa!

Vill du beställa ett solrosband? Du kan göra det på webbplatsen Hidden Disabilities Sunflower. Vänligen se till att du beställer ditt solrosband i god tid, eftersom det kan ta upp till två veckor innan det levereras.

Om du behöver assistans under din resa kan du kontakta KLM CARES.

Vanliga frågor