Mediciner och medicinsk utrustning

Du kan alltid ta med dig mediciner ombord om din läkare har skrivit ut dem. Läs mer om att resa med mediciner, samt kompletterande syrgas och annan typ av medicinsk utrustning.

Ta med din medicin

Om du behöver medicin under flygresan ska du packa den i ditt handbagage. Du behöver också ta med dig ett recept på engelska från din läkare för medicin och eventuella kanyler. På så sätt kan tullen och säkerhetspersonal kontrollera receptet om de har några frågor.

Våra flygplan har begränsat med kylskåpsutrymme ombord. Om din medicin behöver hållas kyld rekommenderar vi att du tar med dig en kylväska eller vakuumflaskor. Mediciner i små förpackningar kan förvaras i kylskåpet ombord.

Syrgas ombord

Oavsett om du tar med egen kompletterande syrgas eller om du vill att vi tillhandahåller den måste du kontakta oss minst 48 timmar före avresa.

I båda fallen måste du fylla i formulären A och B för medicinsk information:

Öppet medicinskt informationsformulär A

Öppet medicinskt informationsformulär B

Syrgas tillhandahålls av KLM

Observera att det tillkommer en extra avgift på 275 EUR per flyg om du använder kompletterande syrgas som tillhandahålls av oss.

Vi kan justera syretillförseln till den exakta mängd som du behöver för ditt hälsotillstånd (med högst 5,2 liter per minut). Vår kabinpersonal hjälper dig att använda denna utrustning.

Ta med din egen syrgas

Vill du ta med din egen syrgas? Dessa enheter kan användas ombord om de är batteridrivna eller eventuellt även om de drivs med nätström:

  • Bärbara syrgaskoncentratorer (POC)
  • Utrustning för positivt luftvägstryck (CPAP)
  • Respiratorer

Ta med dig tillräckligt med laddade batterier. Vi kan inte garantera ett eluttag för varje passagerare ombord. Dina batterier måste hålla under minst 150 % av den förväntade maximala längden på din flygning på grund av eventuell försening. Förvara batterierna under ditt säte så att du enkelt kan nå dem.

Annan typ av medicinsk utrustning

Du får ta med dig viss annan medicinsk utrustning eller medicinska hjälpmedel ombord, om de kan förvaras under ett säte eller fästas på ett angränsande säte.

Vi kan inte garantera elförsörjning ombord, så du måste ta med dig tillräckligt med laddade batterier. Dina batterier måste hålla under minst 150 % av den förväntade maximala längden på din flygning på grund av eventuell försening. Batterierna förvaras under sätet framför dig.

Finns din typ av medicinsk utrustning inte med på den här sidan? Kontakta oss för att diskutera möjligheten att ta med den.