Assistans och kompensation

Det här är dina rättigheter till assistans och kompensation vid avbokningar, förseningar, nedgraderingar och nekad ombordstigning.

När du är berättigad

De rättigheter som avses i denna text gäller i följande fall:

 • Du har en bekräftad bokning på flygresan;
 • Du är fullständigt incheckad vid den angivna tiden eller, om ingen tid är angiven, senast 45 minuter före avgångstiden;
 • Du reser med en biljett som direkt eller indirekt är tillgänglig för allmänheten, eller med en biljett som har utfärdats enligt ett flygbonusprogram;
 • Du reser med ett flyg som avgår från en flygplats inom EU, eller med ett flyg som flygs av ett flygbolag inom EU som avgår från en flygplats i ett tredje land till en flygplats inom EU, såvida inte lokal lagstiftning gäller i det tredje landet.

Läs i PDF-format

Om du föredrar det kan du läsa PDF-versionen av dina rättigheter till assistans och kompensation.

Öppna PDF

1. Annullering

1.1 Annulleringsassistans

Om ditt flyg annulleras kan du välja mellan:

 • omdirigering till din slutdestination under jämförbara transportförhållanden så snart som möjligt som detta anges av flygbolaget, eller vid en senare tidpunkt som passar dig, förutsatt att det finns lediga platser; och
 • ersättning för den del eller de delar av din resa som inte genomfördes, och för den del eller de delar som redan genomförts om flygningen inte längre tjänar något användbart syfte, med tanke på din ursprungliga flygplan, och dessutom en returresa till första avgångsplatsen som noteras på biljetten (om tillämpligt).

Dessutom får du kostnadsfritt:

 • måltider och förfriskningar i rimlig relation till väntetiden;
 • hotellrum när övernattning krävs eller en övernattning förutom den som du ursprungligen avsåg blir nödvändig (transport ingår);
 • Ett förbetalt telefonkort eller kostnaden för två telefonsamtal (begränsat till fem minuter vardera), eller två faxmeddelanden eller två e-postmeddelanden.

1.2 Annulleringskompensation

Om du får kännedom om den inställda flygningen mindre än 2 veckor före det planerade avgångsdatumet har du inte rätt till ersättning, så länge avgångs- och ankomsttiderna för den nya flygningen ligger nära de ursprungliga avgångs- och ankomsttiderna:

 • högst 2 timmar före den planerade avgångstiden och högst 4 timmar efter den planerade ankomsttiden om du informerades mellan 2 veckor och 7 dagar före avgång;
 • högst 1 timme före den planerade avgångstiden och högst 2 timmar efter den planerade ankomsttiden om du informerades mindre än 7 dagar före avgång.

Denna avbokningsersättning kan inte betalas ut på flygplatsen och därför måste du kontakta kundtjänst (se avsnitt 5.) Du kan välja mellan ersättning i form av en icke återbetalningsbar transporttillgodokupong och kontantersättning.

De icke återbetalningsbara beloppen för transporttillgodokupongen är följande:

AFlygningar på 1 500 km eller mindre350 EUR*
BFlygningar inom EU på mer än 1 500 km, och alla övriga flygningar mellan 1 500 och 3 500 km500 EUR*
CFlygningar som inte omfattas av A eller B800 EUR*

Beloppen för kontantersättning är enligt följande:

AFlygningar på 1 500 km eller mindre250 EUR*
BFlygningar inom EU på mer än 1 500 km, och alla övriga flygningar mellan 1 500 och 3 500 km400 EUR*
CFlygningar som inte omfattas av A eller B600 EUR*

* Denna ersättning kan minska med 50 % om ankomsttiden för den alternativa flygningen inte överskrider den planerade ankomsttiden för den ursprungligt bokade flygningen med 2 timmar (flygningar som faller under A), 3 timmar (flygningar som faller under B) eller 4 timmar (flygningar som faller under C.)

Det flygbolag som utför flygningen är inte skyldigt att betala ersättning om inställningen beror på extraordinära omständigheter som flygbolaget inte kunde ha förutsett och om flygbolaget har vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika inställningen.

Detta ersättningssystem grundar sig på EU-förordning 261/2004. Om du avgår från en flygplats utanför EU (men till en destination i ett EU-land) kan lokala bestämmelser och andra ersättningssystem gälla. För mer information, vänligen kontakta kundtjänst (avsnitt 5.)

2. Försening

2.1 Förseningsassistans

Assistansen som denna beskrivs i detta avsnitt tillhandahålls om en flygresa är försenad efter dess planlagda avgångstid på två timmar eller mer.

Du kommer kostnadsfritt att erbjudas:

 • måltider och/eller förfriskningar i rimlig relation till väntetiden;
 • hotellrum när övernattning krävs eller en övernattning förutom den som du ursprungligen avsåg blir nödvändig (transport ingår);
 • Ett förbetalt telefonkort eller kostnaden för två telefonsamtal (begränsat till fem minuter vardera), faxmeddelanden eller e-postmeddelanden.

Om du inte vill fullfölja dina ursprungliga resplaner om det uppstår en försening som uppgår till mer än fem timmar, kan du välja att få ersättning för den del eller de delar av resan som inte genomförts och för den del eller de delar som inte längre fyller något syfte, med hänsyn taget till den ursprungliga flygplanen. Du kan även välja en returresa till den plats där flygresan startades som detta anges på biljetten (om tillämpligt).

2.2 Förseningskompensation

Om du har blivit försenad vid ankomst 3 timmar eller längre efter den planerade ankomsttiden har du rätt till ersättning, utom om förseningen beror på extraordinära omständigheter som flygbolaget inte kunde ha förutsett och om flygbolaget har vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika förseningen.

Ersättningen kan inte betalas ut på flygplatsen och därför måste du kontakta kundtjänst (se avsnitt 5.) Du kan välja mellan ersättning i form av en icke återbetalningsbar transporttillgodokupong och kontantersättning.

De icke återbetalningsbara beloppen för transporttillgodokupongen är följande:

AFlygningar på 1 500 km eller mindre350 EUR*
BFlygningar inom EU på mer än 1 500 km, och alla övriga flygningar mellan 1 500 och 3 500 km500 EUR*
CFlygningar som inte omfattas av A eller B800 EUR*

Och beloppen för kontantersättning är enligt följande:

AFlygningar på 1 500 km eller mindre250 EUR*
BFlygningar inom EU på mer än 1 500 km, och alla övriga flygningar mellan 1 500 och 3 500 km400 EUR*
CFlygningar som inte omfattas av A eller B600 EUR*

* Denna ersättning kan minskas med 50 % för flygningar på mer än 3 500 km om ankomsttiden för den försenade flygningen är mellan 3 och 4 timmar efter den planerade ankomsttiden.

Detta ersättningssystem grundar sig på EU-förordning 261/2004. Om du avgår från en flygplats utanför EU (men till en destination i ett EU-land) kan lokala bestämmelser och andra ersättningssystem gälla. För mer information, vänligen kontakta kundtjänst (avsnitt 5.)

3. Villkor för nekad ombordstigning

Om en flygresa överbokats, kommer flygbolaget att be om frivilliga som är beredda att avstå från sin bekräftade bokning i utbyte mot en överenskommen kompensation i form av transportkreditkuponger. Vi kommer även att erbjuda lämplig assistans enligt beskrivningen i avsnitt 3.1 nedan.

Om de inte får tillräckligt många frivilliga och om du nekas ombordstigning mot din vilja, har du rätt till assistans för nekad ombordstigning och kompensation under förutsättning att du har uppfyllt kraven avseende den senaste incheckningstiden. Du har inte rätt till detta om det finns rimliga skäl till att neka ombordstigande, som exempelvis hälsoskäl, säkerhet, eller otillräckliga resehandlingar.

3.1 Assistans vid nekad ombordstigning

Du kan välja mellan:

 • omdirigering till din slutdestination under jämförbara transportförhållanden så snart som möjligt som detta anges av flygbolaget, eller vid en senare tidpunkt som passar dig, förutsatt att det finns lediga platser; och
 • ersättning för den del eller de delar av din resa som inte genomfördes, och för den del eller de delar som redan genomförts om flygningen inte längre tjänar något användbart syfte, med tanke på din ursprungliga flygplan, och dessutom en returresa till första avgångsplatsen som noteras på biljetten (om tillämpligt).

Dessutom får du kostnadsfritt:

 • måltider och förfriskningar i rimlig relation till väntetiden;
 • hotellrum när övernattning krävs eller en övernattning förutom den som du ursprungligen avsåg blir nödvändig (transport ingår);
 • Ett förbetalt telefonkort eller kostnaden för två telefonsamtal (begränsat till fem minuter vardera), faxmeddelanden eller e-postmeddelanden.

3.2 Kompensation vid nekad ombordstigning

Om du har nekats ombordstigning mot din vilja kommer ersättningen att erbjudas på flygplatsen. Du kan välja mellan icke återbetalningsbar transporttillgodokupong och kontantersättning.

De icke återbetalningsbara beloppen för transporttillgodokupongen är följande:

AFlygningar på 1 500 km eller mindre350 EUR*
BFlygningar inom EU på mer än 1 500 km, och alla övriga flygningar mellan 1 500 och 3 500 km500 EUR*
CFlygningar som inte omfattas av A eller B800 EUR*

Och de återbetalningsbara tillgodokupongbeloppen (kontanter) är följande:

AFlygningar på 1 500 km eller mindre250 EUR*
BFlygningar inom EU på mer än 1 500 km, och alla övriga flygningar mellan 1 500 och 3 500 km400 EUR*
CFlygningar som inte omfattas av A eller B600 EUR*

* Denna ersättning kan minska med 50 % om ankomsttiden för den alternativa flygningen inte överskrider den planerade ankomsttiden för den ursprungligt bokade flygningen med 2 timmar (flygningar som faller under A), 3 timmar (flygningar som faller under B) eller 4 timmar (flygningar som faller under C.)

Detta ersättningssystem grundar sig på EU-förordning 261/2004. Om du reser från en flygplats utanför EU (men till en destination i ett EU-land) kan lokala bestämmelser och andra ersättningssystem gälla. För mer information, vänligen kontakta kundtjänst (avsnitt 5.)

4. Nedgradering

Om du ofrivilligt placeras i en lägre klass än din biljett köptes för, kan du begära ersättning som uppgår till:

A. 30 % av flygpriset för alla flygningar som är 1 500 km eller kortare, eller

B. 50 % av flygpriset för alla flygningar inom EU som är längre än 1 500 km, och alla andra flygningar mellan 1 500 km och 3 500 km, eller

C. 75 % av flygpriset för alla flygresor som inte faller under A eller B.

5. Begäran om ersättning, kompensationskrav avseende annullering och försening och andra förfrågningar

Om du inte vill fullfölja dina ursprungliga reseplaner,enligt beskrivningen ovan, på grund av att:

 • din flygning är inställd eller
 • din flygning är försenad minst 5 timmar eller
 • du nekats ombordstigning mot din vilja.

Då kan du begära återbetalning för den del eller de delar av resan som du inte har använt samt för den del eller de delar som du redan har använt om flygningen inte längre har något användbart syfte, på grund av dina ursprungliga reseplaner.

Begäran om återbetalning och ersättning måste riktas till flygbolaget som flygresan utförs av eller som skulle ha utfört flygningen.

Om du vill komma i kontakt med Air France eller KLM angående en begäran om återbetalning, ett ersättningsanspråk eller någon annan fråga, ber vi dig kontakta oss via något av alternativen nedan.

6. Nationellt utsedda myndigheter

Varje medlemsstat i EU har utsett en myndighet som ansvarar för implementeringen av regler avseende kompensation och assistans som det beskrivits i detta meddelande.

Visa kontaktuppgifterna

Om du vill begära kompensation för ditt flygavbrott, utan att behöva betala en hanteringsavgift till en tredje part, uppmanar Europeiska kommissionen passagerare att kontakta flygbolaget direkt och inte göra det via en fordringsagentur. (Kontaktuppgifter finns tillgängliga på hemsidan för flygbolaget som utför flygningen).

Detta meddelande krävs enligt förordning 261/2004 från Europaparlamentet och Europeiska unionens råd.

Version 3, Uppdaterad den 21 juni, 2017