KLMs ledning

Lär känna KLMs ledning: vår verkställande kommitté, förvaltningsrådet och direktörer.

Verkställande kommittén

KLMs ledning är under överinseende av dess ledningsgrupp. De lagstadgade verkställande direktörerna är ordförande och VD Marjan Rintel, samt VD och finansdirektör Erik Swelheim.

Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådet övervakar styrelsens förvaltning och KLMs allmänna prestation. Förvaltningsrådet består av Cees 't Hart (ordförande), François Enaud, Jan-Kees de Jager, Christian Nibourel, Marjan Oudeman, Fleur Pellerin, Pierre-François Riolacci, Benjamin Smith och Janine Vos.

Biografi: Marjan Rintel 

Marjan E.F. Rintel (1967) – Ordförande och VD – har en omfattande meritlista inom civil luftfart. Efter sina studier arbetade Rintel i olika roller på Amsterdam Airport Schiphol. 1999 anslöt hon sig till KLM och hade en rad olika befattningar fram till 2014. Hon lärde känna företaget från insidan: operativt och kommersiellt. 2014 bytte Rintel ut KLM mot NS (Dutch Railways). I sex år var hon operativ direktör i direktionen. 2020 utsågs hon till styrelsens ordförande. Den 1 juli 2022 återvände hon till KLM som Ordförande och VD.

Rintel ansvarar för KLMs övergripande strategi och prestation, där det är en viktig aspekt att sätta strategiska prioriteringar för att stärka KLMs marknadsposition. Dessutom är hon engagerad i att hjälpa KLM att återhämta sig ytterligare från COVID-19-krisen och göra KLM ännu mer hållbart. Det är mycket viktigt att denna vision och innovationer vidareutvecklas.

Hon ansvarar även för att upprätthålla och stärka en kundfokuserad och effektiv organisation. Fokus ligger på att utveckla och förbättra samarbeten, partnerskap och att stärka KLMs sociala position. Rintel anser att bandet mellan KLM och samhället bör stärkas med fokus på ömsesidig förståelse.

I sin roll som Ordförande för KLM är Rintel medlem av den verkställande kommittén för Air France KLM Group och VD-kommittén. Hon har även flera andra befattningar.

Rintel studerade företagsekonomi vid universitetet i Groningen.

Biografi: Erik Swelheim

Erik (R.) Swelheim (1965) – VD och finansdirektör - började sin karriär på KLM 2004 som företagskontrollant. Han blev finansdirektör 2012 och gick med i styrelsen 2014. Innan han arbetade på KLM hade han flera finansiella positioner inom Unilever, såsom finanschef för Iglo-Ola i Nederländerna, finanschef för European Supply Chain på DiverseyLever och finanschef för JohnsonDiversey och DiverseyLever i Frankrike.

Inom styrelsens gemensamma ansvar är det finansdirektören som hanterar KLMs företagsekonomi, finansiell planering & rapportering och finansiell riskhantering. Som VD är KLMs inköp och IT en del av hans fokusområde. Han är medlem i IATAs finansiella kommitté. Dessutom är han medlem i förvaltningsrådet för Transavia, ett 100-procentigt dotterbolag till KLM.

Erik Swelheim tog examen vid University of Amsterdam (magisterexamen i företagsekonomi) och Vrije Universiteit i Amsterdam (doktorand i finanskontroll – RC).