KLMs ledning

Lär känna KLMs ledning: vår verkställande kommitté, förvaltningsrådet och direktörer.

Verkställande kommittén

KLMs ledning är under överinseende av dess ledningsgrupp. De lagstadgade verkställande direktörerna är ordförande och VD Marjan Rintel, VD och finansdirektör Erik Swelheim och operativ chef Maarten Stienen.

Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådet övervakar styrelsens förvaltning och KLMs allmänna prestation. Förvaltningsrådet består av Cees 't Hart (ordförande), François Enaud, Jan-Kees de Jager, Christian Nibourel, Marjan Oudeman, Fleur Pellerin, Pierre-François Riolacci, Benjamin Smith och Janine Vos.

Biografi: Marjan Rintel 

Marjan E.F. Rintel (1967) – Ordförande och VD – har en omfattande meritlista inom civil luftfart. Efter sina studier arbetade Rintel i olika roller på Amsterdam Airport Schiphol. 1999 anslöt hon sig till KLM och hade en rad olika befattningar fram till 2014. Hon lärde känna företaget från insidan: operativt och kommersiellt. 2014 bytte Rintel ut KLM mot NS (Dutch Railways). I sex år var hon operativ direktör i direktionen. 2020 utsågs hon till styrelsens ordförande. Den 1 juli 2022 återvände hon till KLM som Ordförande och VD.

Rintel ansvarar för KLMs övergripande strategi och prestation, där det är en viktig aspekt att sätta strategiska prioriteringar för att stärka KLMs marknadsposition. Dessutom är hon engagerad i att hjälpa KLM att återhämta sig ytterligare från COVID-19-krisen och göra KLM ännu mer hållbart. Det är mycket viktigt att denna vision och innovationer vidareutvecklas.

Hon ansvarar även för att upprätthålla och stärka en kundfokuserad och effektiv organisation. Fokus ligger på att utveckla och förbättra samarbeten, partnerskap och att stärka KLMs sociala position. Rintel anser att bandet mellan KLM och samhället bör stärkas med fokus på ömsesidig förståelse.

I sin roll som Ordförande för KLM är Rintel medlem av den verkställande kommittén för Air France KLM Group och VD-kommittén. Hon har även flera andra befattningar.

Rintel studerade företagsekonomi vid universitetet i Groningen.

Biografi: Erik Swelheim

Erik (R.) Swelheim (1965) – VD och finansdirektör - började sin karriär på KLM 2004 som företagskontrollant. Han blev finansdirektör 2012 och gick med i styrelsen 2014. Innan han arbetade på KLM hade han flera finansiella positioner inom Unilever, såsom finanschef för Iglo-Ola i Nederländerna, finanschef för European Supply Chain på DiverseyLever och finanschef för JohnsonDiversey och DiverseyLever i Frankrike.

Inom styrelsens gemensamma ansvar är det finansdirektören som hanterar KLMs företagsekonomi, finansiell planering & rapportering och finansiell riskhantering. Som VD är KLMs inköp och IT en del av hans fokusområde. Han är medlem i IATAs finansiella kommitté. Dessutom är han medlem i förvaltningsrådet för Transavia, ett 100-procentigt dotterbolag till KLM.

Erik Swelheim tog examen vid University of Amsterdam (magisterexamen i företagsekonomi) och Vrije Universiteit i Amsterdam (doktorand i finanskontroll – RC).

Biografi: Maarten Stienen

Maarten Stienen (1974) började på KLM som ledningspraktikant 1998. Efter avslutad praktik började han på Flygplanstjänster, där han arbetade i fyra år och slutligen utsågs till verksamhetschef. Han sökte en ny utmaning och gick över till Utestationer 2004, där han blev generaldirektör för Nord-, Central- och Sydamerika, vilket innebar att han flyttade till New York.

År 2007 återvände han till Nederländerna för att tillträda tjänsten som vice ordförande för Baggage- & returtjänster på Amsterdam Airport Schiphol. Efter att ha haft denna post i fyra år utsågs han till vice ordförande för Industriella relationer & Ersättning och fördelar, där han ansvarade för omstruktureringen av ersättningar och fördelar för hela KLMs personalstyrka.

2018 utsågs han till VD för KLMs cateringtjänster, där han ansvarade för leverans av tjänster till flera flygbolag, omarbetningen av catering-leveranskedjan och omställningen av den kommersiella strategin och personalstrategin. Han utsågs sedan till senior vice ordförande för Nav-operationer, en division med uppgift att hantera alla flygplan och passagerare för KLM och partners på Schiphol. Maarten arbetade på denna avdelning under coronavirus-pandemin: en av de mest utmanande kriserna i KLMs historia. I augusti 2022 utsågs han till operativ chef.

Maarten Stienen har 25 års erfarenhet av drift och ledning i olika divisioner inom AFKL-koncernen och i ledande befattningar. Tack vare denna breda erfarenhet har han stor insikt i att få personalstöd för viktiga förändringar. Maarten har också en stor affinitet för viktiga ämnen såsom kundnöjdhet, digitalisering och hållbarhet.