Sponsorskap

KLM har ambitionen att bli Europas mest kundcentrerade, innovativa och effektiva nätverksoperatör, men vi har också ett engagemang för det bredare samhället. Vi deltar därför i ett brett spektrum av initiativ med utvalda partner, som strävar efter att skydda miljön och bevara kulturarvet. Dessutom stödjer KLM flera stora organisationer som hjälper människor i nöd.

Wings of Support

KLM har sin egen välgörenhetsorganisation, kallad "Wings of Support", som grundades av KLMs och Martinairs personal och driver projekt som tillhandahåller skydd, utbildning och medicinsk vård för underprivilegierade barn över hela världen. KLM är engagerade i flera partnerskap som syftar till att bevara kulturarvet och mer generellt erbjuda stöd till konst- och kulturinitiativ. Exempel inkluderar Royal Concertgebouw i Amsterdam, Royal Concertgebouw Orchestra samt olika ledande museer och teatrar i Nederländerna. KLM väljer att utveckla långsiktiga partnerskap, som säkerställer ett tydligt fokus och optimerar en effektiv användning av tillgänglig finansiering.

KLM ansluter sig inte till initiativ som har politiska och religiösa anknytningar, inte heller de som engagerar sig i kränkande frågor eller farliga sporter. KLM stödjer dock golf som sport, såväl som olika långdistanslöparevent.

Individuella sponsringsförfrågningar

Budgeten som KLM ställer till förfogande för sponsring går helt och hållet till ovanstående initiativ. Vi kan därför tyvärr inte tillgodose några individuella sponsringsförfrågningar. Om vi har finansiering tillgänglig för individuella förfrågningar kommer vi att publicera ett meddelande på denna sida.