Nätverk och allianser

Samarbeten med partner gör att vi kan stärka och utöka vårt omfattande nätverk och bidra till styrkan i vårt Schiphol-nav.

Strategiskt partnerskap

Vår partnerstrategi har tre huvudsakliga byggstenar. Först, KLMs deltagande i det transatlantiska samriskföretaget med Air France och Delta Air Lines. För det andra, våra samriskföretag med Kenya Airways, Ukraine International Airlines, China Southern Airlines, Xiamen Airlines och med China Eastern Airlines. För det tredje, ett omfattande utbud av codeshare-partnerskap på alla kontinenter, vilket gör det möjligt för oss att expandera vårt fotavtryck runt om i världen.

Vårt strategiska partnerskap med GOL i Brasilien är också av stor betydelse för att förbli förstahandsvalet för varje kundsegment som reser mellan Sydamerika och Europa.

Partnerskapet med China Southern Airlines och dess dotterbolag Xiamen Airlines är nyckeln till vår Kina-strategi. Vi har ett samriskföretag på 6 rutter och cirka 40 codeshare-destinationer utanför KLMs inkörsportar i Kina, vilket stödjer KLMs verksamhet i Kina, inklusive Hongkong och Taiwan. Tillsammans med China Southern Airlines och Xiamen Airlines förblir Amsterdam den ledande inkörsporten från Europa till Kina och från Kina till Europa, med åtta destinationer som betjänas oavbrutet från Amsterdam. Tillsammans med sina partners erbjuder KLM 67 flygningar i veckan till Kina, inklusive Hongkong och Taiwan.

KLMs destinationer

Tack vare sammankopplingen av nätverk som betjänas av ett brett utbud av flygbolag, erbjuder Amsterdams flygplats Schiphol passagerare tillgång till nästan alla större destinationer i världen.

KLM introducerar regelbundet flygningar till nya destinationer. Vid utökningen av nätverket håller KLM noga koll på affärs- och fritidsutvecklingen i specifika länder och regioner som erbjuder möjligheter till lönsam tillväxt. KLM betjänar för närvarande 162 destinationer över hela världen, varav 70 är interkontinentala och 92 europeiska.

Dubbla navsystem

Amsterdams flygplats Schiphol har en nyckelroll i KLMs nätverk. Paris Charles de Gaulle flygplats är lika viktig för Air France. Detta så kallade dubbla navsystem är fördelaktigt för Air France KLM som helhet.

Nätverken och naven är tätt sammanflätade. Nya destinationer befäster navets status och ökar därmed Schiphols attraktionskraft för passagerare och flygfraktsbolag. Dessutom är det ekonomiska inflytandet av ett starkt nav fördelaktigt för konkurrenskraften i Nederländerna som helhet och stimulerar regionala och nationella anställningsmöjligheter.