Företagsintegritet

Lojalitet, rättvisa, transparens, ärlighet och integritet. Dessa 5 ord utgör KLMs uppförandekod. Läs mer om vår uppförandekod, vår visselblåsarpolicy och vårt uttalande om säkerhet och trygghet.

Speak Up

Uppförandekoden gäller för alla anställda inom KLM-koncernen. Som en del av koden kan personalen rapportera om det finns misstankar om olämpligt uppförande inom företaget på ett korrekt och säkert sätt. Det är inte bara nuvarande och tidigare KLM-anställda som kan göra detta, utan även alla som kommer i kontakt med KLM genom sitt arbete. Du hittar mer information i vår Speak Up-policy. I denna policy hittar du också en länk till Speak Up-rapporteringsverktyget.

Läs vår Speak Up-policy

Kundklagomål kan inte lämnas in via Speak Up-rapporteringsverktyget. Vänligen hör av dig till KLMs kundtjänst för sådana klagomål.

Säkerhet och trygghet

Säkerhet och trygghet är grundläggande aspekter av allt vi gör. Vi strävar efter att uppnå högsta möjliga nivå av säkerhet och trygghet. Vår ambition är att vara världsledande inom säkerhet.

Läs vårt uttalande om säkerhet och trygghet

KLMs skattetransparens- och bidragsrapport

Genom att publicera den här rapporten vill KLM ta ett första steg för att ge alla intressenter en förståelse för vår inställning till skatter och de olika skattebidrag som KLM betalar. För att kunna föra en öppen och konstruktiv dialog om skatter anser vi att det är viktigt att ha en gemensam förståelse för skattereglerna för den internationella flygbranschen och de principer som styr vår verksamhet över hela världen.

Läs vår skattetransparens- och bidragsrapport

Vårt uttalande om hållbarhet

Vi har åtagit oss att minimera påverkan från våra aktiviteter genom att minska vårt klimatavtryck och skydda miljön utöver att följa regelverket.

Läs hela vår miljöpolicy