Företagsintegritet

Lojalitet, rättvisa, transparens, ärlighet och integritet. Dessa 5 ord utgör KLMs uppförandekod. Läs mer om vår uppförandekod, vår visselblåsarpolicy och vårt uttalande om säkerhet och trygghet.

Speak Up

Uppförandekoden gäller för alla anställda inom KLM-koncernen. Som en del av koden kan personalen rapportera om det finns misstankar om olämpligt uppförande inom företaget på ett korrekt och säkert sätt. Det är inte bara nuvarande och tidigare KLM-anställda som kan göra detta, utan även alla som kommer i kontakt med KLM genom sitt arbete. Du hittar mer information i vår Speak Up-policy. I denna policy hittar du också en länk till Speak Up-rapporteringsverktyget.

Läs vår Speak Up-policy

Kundklagomål kan inte lämnas in via Speak Up-rapporteringsverktyget. Vänligen hör av dig till KLMs kundtjänst för sådana klagomål.

Säkerhet och trygghet

Säkerhet och trygghet är grundläggande aspekter av allt vi gör. Vi strävar efter att uppnå högsta möjliga nivå av säkerhet och trygghet. Vår ambition är att vara världsledande inom säkerhet.

Läs vårt uttalande om säkerhet och trygghet