Villkor för CO₂-kompensation genom återplantering av skog och/eller hållbart flygbränsle

Läs villkoren som gäller när du bidrar till att kompensera dina förväntade CO₂-utsläpp från din del av din flygning genom återplantering av skog och/eller investeringar i hållbart flygbränsle, härefter kallat "CO₂ Impact-programmet".

1. Allmänt

1.1 Dessa villkor och bestämmelser gäller för "CO₂ Impact-programmet" från KLM Royal Dutch Airlines.

 • Villkoren och bestämmelserna för "CO₂ Impact-programmet" gäller i tillägg till de allmänna transportvillkoren för passagerare och bagage.
 • "CO₂ Impact-programmet" är endast tillgängligt i kombination med ett KLM-resedokument eller biljetter där minst en KLM-flygning ingår.
 • "CO₂ Impact-programmet" kan läggas till alla KLM-flygningar, oberoende av startplats, försäljningsställe eller ombordstigningsplats.

1.2 "CO₂ Impact-programmet" är en frivillig tjänst för CO₂-utsläpp som gör det möjligt för passageraren att bidra till att minska klimatpåverkan för sin flygning.

 • "CO₂ Impact-programmet" är strikt personligt; passagerare som reser tillsammans kan välja individuellt.
 • Service av CO₂-utsläpp för din(a) flygning(ar) består av en blandning av två:
  • KLM kommer att kompensera för den förväntade CO₂-påverkan för din andel i flygningen;
  • CO₂-minskning genom att investera i hållbart flygbränsle

2. Berörda flyg

2.1 Flyg med Air France, KLM Royal Dutch Airlines, Delta Air Lines och Kenya Airways.

2.2 Alla ”code share”-flygningar med flygnummer från KLM och som flygs av JJ, GF, TE, EI, UX, XM, AZ, MN, CZ, MH, KQ, QX, AS, CO, AM, DL, EV, OH, F8, PS, SU, OK, IG, MA och CY.

3. Utsläpp

3.1 Utsläppsvärdena för Air France, KLM och Delta Air Lines baseras på faktiska utsläppsvärden i relation till faktisk bränsleförbränning.

3.2 Utsläppsvärdena för våra samarbetspartners beräknas på snittvärden som tillhandahålls av flygplanstillverkarna (t.ex. Boeing och Airbus).

4. Beräkning

4.1 CO₂-utsläppet beräknas för alla flygningar som ingår i din bokning. Per flygning baseras beräkningen på flygplanstyp, flygningens längd och den historiska lastfaktorn för just den flygningen. Beräkningsmetoden och bränsleförbrukningen testas årligen av KPMG i Frankrike.

5. Oberoende certifiering

5.1 "CO2 Impact Programme" använder Gold Standard-certifierade utsläppsminskningar för att kunna finansiera projekt för utveckling av förnybar energi i utvecklingsländer. Hållbart flygbränsle är certifierat av Roundtable of Sustainable Biomaterials eller liknande.

5.2 Gold Standard är en organisation i Schweiz som stöds av 53 ideella organisationer världen över och som fastställer högsta möjliga standard för certifiering av utsläppsminskningar. Den högsta utmärkelsen inom CO₂-kompensation beviljas de projekt som effektivast minskar CO₂-utsläpp och utvecklar rena, förnybara energikällor. Mer information om Gold Standard finns på www.goldstandard.org.

5.3 Hållbart flygbränsle är ett substitut för fossila jetbränslen. I stället för att raffineras från petroleum produceras hållbart flygbränsle av hållbara resurser, såsom spilloljor från biologiskt ursprung, jordbruksrester, eller CO₂ som fångas upp från luften, och det blandas med fossilt bränsle i flygplanstankar. CO₂-utsläppen minskas med 80 % vid användning av detta bränsle, baserat på livscykelanalys.

6. Konsumentpris

6.1 Passagerarens pris för att kompensera genom "CO2 Impact Programme" är inte samma som inköpspriset för Gold Standard-emissionsrätten. Alla pengar som samlas in för kompensation kommer också att användas för detta, genom certifierade utsläppsminskningar. Samtliga omkostnader och investeringar som är kopplade till kompensationsprojektet står KLM Royal Dutch Airlines för.

6.2 Priset för kompensationen kan komma att justeras två gånger per år, baserat på inköpspriset för nya certifierade utsläppsminskningar.

6.3 Vi använder ditt bidrag för att köpa extra hållbart flygbränsle. Vi tillsätter detta till bränslesystemet på någon av de flygplatser där vi tillsätter hållbart flygbränsle. Det går inte att ta reda på vilket flyg ditt hållbara flygbränsle används, men sammanlagda koldioxidutsläpp från avgående flygningar minskar tack vare ditt bidrag. Med hjälp av din investering i "CO2 Impact Programme" köper vi hållbart flygbränsle och investerar i återbeskogningsprojekt i Panama, Uganda och Colombia.

7. Återbetalning

7.1 Om du inte kan utnyttja din beställda biljett, på grund av orsaker som du själv inte kan påverka, kan du eventuellt få tillbaka det du har betalat för kompensationen.

7.2 Du är i följande fall berättigad till full återbetalning av det du betalat för "CO₂ Impact-programmet":

 • KLM ställde in din flygning.
 • Du missade din anslutande interkontinentala KLM-flygning efter att ha flugit med Air France, KLM, Delta eller Kenya Airways.
 • Om någon av dessa orsaker stämmer in på din situation ber vi dig att fortsätta med att fylla i en ansökan om återbetalning.

7.3 Du kan bara begära återbetalning via KLM.com.

8. Kontroll

8.1 Den kontroll som utförs av revisorerna från KPMG, ett av världens ledande nätverk av professionella företag som erbjuder revisions-, skatt- och rådgivningstjänster, garanterar att både utsläppsnormer och beräkningsmetoder överensstämmer med de internationella standardiserade reglerna och villkoren för koldioxidutsläpp.