Villkor för Tom plats och Mitt extra utrymme

Om du bokar en Tom plats eller Mitt extra utrymme-plats(er) i Economy Class på KLM-flygningar, är det här villkoren som du godkänner.

1. Tom plats / Mitt extra utrymme

1.1 Termen "Tom plats" avser en plats i Economy Class bredvid din egen plats som inte är upptagen av någon annan passagerare under hela flygningen.

1.2. Termen "Mitt extra utrymme" avser flera platser i Economy Class bredvid din egen plats som inte är upptagna av en eller flera passagerare under hela flygningen. I fortsättningen kallar vi "Mitt extra utrymme" för "Tom plats". Eftersom detta urval av villkor gäller för båda kan du läsa "Mitt extra utrymme" i stället för "Tom plats" om du vill.

1.3 Termen "Tom plats" avser en standardplats i Economy Class, som kan blockeras vid incheckning mot en extra avgift.

1.4 Vi gör allt vi kan för att tillgodose din begäran om en "Tom plats". Vi förbehåller oss dock rätten att omfördela den "Tomma platsen" även efter ombordstigning av drifts-, säkerhets- eller skyddsskäl. Det slutliga beslutet ligger hos markpersonalen och besättningen på flygdagen. Vänligen se Artikel 3 för mer information om återbetalningar.

2. Villkor

2.1 Du kan boka en "Tom plats" efter att du har bokat en KLM-biljett. Din biljett omfattas av de Allmänna Transportvillkoren. När du bokar en "Tom plats" godkänner du, efter att ha uppfyllt bestämmelserna i artikel 2.2 nedan, dessa villkor för val av plats.

2.2 När du bokar en "Tom plats" deklarerar du att all information som du lämnar när du begär en viss plats är korrekt och att du inte gör en spekulativ, falsk eller bedräglig bokning. Du deklarerar också att du gör bokningen endast för dig själv eller för en tredje part som du har befogenhet att agera för. Denna tredje part måste också uppfylla de villkor som anges i paragraf 2.1.

3. Återbetalning

3.1 Om du inte tilldelas en "Tom plats" har du rätt till återbetalning av den avgift du betalat för den "Tomma platsen" för den aktuella delen av resan om:

  • Din KLM-flygning har blivit inställd.
  • Flygplanstypen eller sittplatsarrangemanget för din KLM-flygning har ändrats och en "Tom plats" inte längre är tillgänglig.
  • Du har missat din interkontinentala KLM-flygning efter en tidigare flygning med KLM eller en annan SkyTeam-partner.
  • Vi har utövat vår rätt att omfördela eller omplacera din "Tomma plats" före eller efter ombordstigning på grund av drifts-, säkerhets- eller skyddsskäl. Det slutliga beslutet ligger hos markpersonalen och besättningen på flygdagen.
  • Återbetalningen av kostnaderna för den "Tomma platsen" kommer automatiskt att begäras åt dig om din "Tomma plats" inte längre är tillgänglig.

3.2 I vissa fall erbjuder KLM återbetalning om en begäran om en Tom plats inte accepteras. Du kan begära återbetalning genom att fylla i formuläret för återbetalning.

3.3 Återbetalning sker inte om ovanstående kriterier inte är uppfyllda.

Annat

Med den här tjänsten erbjuder vi dig en Tom plats i Economy Class utifrån tillgänglighet. Detta omfattar inte några andra tjänster eller produkter än de egenskaper som ingår i platstypen. Det finns platser ombord där armstödet mellan de två sätena inte kan höjas. Vid köp av en "Tom plats" eller "Mitt extra utrymme" får passageraren inte ta med sig ytterligare (hand)bagage. De ursprungliga bagagevillkoren gäller fortfarande. Denna information hittar du under bokningsprocessen.