Villkor för platsval

När du köper en ordinarie plats i Economy Class, en extra bekväm plats i Economy Class, en Premium Comfort-plats eller en plats i Business Class är det dessa villkor och bestämmelser du godkänner.

1. Ordinarie platser och extra bekväma platser

1.1 ”Extra bekväm plats” betyder Economy Comfort-plats, plats med extra benutrymme, plats i en rad med 2 stolar eller plats i främre delen. KLM:s extra bekväma platstyper har olika egenskaper och ger nödvändigtvis inte alltid ytterligare komfort eftersom denna kategori inkluderar de ordinarie platser som är mest efterfrågade vid bokning.

1.1.1 ”Ordinarie plats” avser en ordinarie Economy Class-plats innan incheckningen börjar (bokas mot en avgift).

1.1.2 ”Premium Comfort-plats” avser en Premium Comfort-plats innan incheckningen börjar (bokas mot en avgift).

1.1.3 ”Business Class-plats” avser en Business Class-plats innan incheckningen börjar (bokas mot en avgift).

1.2 KLM erbjuder extra bekväma platser i Economy Class. Delta Air Lines erbjuder Delta Comfort +-platser i Economy Class. Vid bokning av en av dessa platser, om tillgängligt, tillkommer en extra avgift.

1.3 Flying Blue Elite-medlemmar och SkyMiles Elite-medlemmar kan boka vissa extra bekväma platser och ordinarie platser kostnadsfritt eller med rabatt.

1.4 Vi kommer att göra vårt bästa för att uppfylla ditt önskemål om en extra bekväm plats, ordinarie plats eller Delta Comfort +-plats. Vi förbehåller oss dock rätten att tilldela eller omfördela extra bekväma platser, standardplatser eller Delta Comfort +-platser när som helst, även efter ombordstigning på flygplanet, av drifts- eller säkerhetsskäl. Det slutgiltiga beslutet tas av mark- och kabinpersonalen den dag flyget avgår. Se nedan (3) för mer information om återbetalningar.

2. Krav och förutsättningar

2.1 För att få använda en extra bekväm plats, ordinarie plats eller Delta Comfort +-plats försäkrar du att du har laglig rätt att ingå det här avtalet och binda dig vid villkoren och bestämmelserna för denna överenskommelse.

2.2 Du försäkrar vidare att all information som du lämnat för att begära en specifik plats är korrekt och att du inte kommer att göra någon spekulativ, falsk eller bedräglig bokning. Du försäkrar även att du endast kommer att göra en bokning åt dig själv eller åt någon annan för vars räkning du har rätt att agera och att även denna person uppfyller kraven i stycke 2.1.

2.3 Om du väljer att sitta på platserna intill flygplanets nödutgångar måste du kunna förstå säkerhetsinstruktionerna och vara kapabel att hjälpa till vid en nödsituation och därför ha styrka, fingerfärdighet, full rörlighet och inte ta någon medicin som kan påverka dessa förmågor negativt i enlighet med gällande säkerhetslagar och förordningar.

3. Återbetalningar

3.1 Om du inte skulle bli tilldelad en extra bekväm plats är du berättigad till en återbetalning av priset för den extra bekväma platsen för den delen av resan, i följande fall:

 • Du begär en återbetalning av din biljett och din extra bekväma plats inom 24 timmar efter bokningen av båda.
 • Din KLM-flygning ställdes in.
 • Flygplanstypen eller platsöversikten för din KLM-flygning ändrades och samma extra bekväma platstyp fanns inte längre tillgänglig.
 • Du missade en interkontinental KLM-flygning vid anslutning från en tidigare flygning med KLM eller en annan SkyTeam-partner.
 • Du använde inte den extra bekväma platsen eftersom du ändrade din flygresa, men samma sorts extra bekväma plats fanns inte tillgänglig på den nya flygresan.
 • Vi använde vår rätt att tilldela eller ändra tilldelningen av din extra bekväma plats antingen före eller efter ombordstigning av operativa eller säkerhetsrelaterade skäl. Det slutgiltiga beslutet tas av inchecknings- och kabinpersonalen den dagen du ska flyga.

3.2 Om du inte skulle bli tilldelad en ordinarie plats är du berättigad till en återbetalning av priset för den ordinarie platsen för den delen av resan, i följande fall:

 • Du begär en återbetalning av din biljett och din ordinarie plats inom 24 timmar efter bokningen av båda.
 • Din KLM-flygning ställdes in.
 • Flygplanstypen eller platsöversikten för din KLM-flygning ändrades.
 • Du missade en interkontinental KLM-flygning vid anslutning från en tidigare flygning med KLM eller en annan SkyTeam-partner.
 • Du har flyttats till en plats med ett annat stolsnummer i samma flygplanstyp.
 • Du har flyttats till en plats med samma stolsnummer i en annan flygplanstyp (med andra egenskaper, t.ex. fönsterplats är nu mittplats, eller om du inte längre sitter bredvid ditt resesällskap).
 • Om du bokade en plats på en KLM-marknadsförd/utförd flygning men ändrar till en icke-KLM-marknadsförd/utförd flygning.

3.3 Du kan ansöka om återbetalning genom att fylla i en återbetalningsblankett.

3.4 I vissa fall kommer KLM att initiera en återbetalning om en extra bekväm plats eller ordinarie plats inte uppfylldes.

3.5 Ingen återbetalning kommer att göras om du inte uppfyller ovanstående kriterier.

3.6 Det betalda alternativet för extra service kommer att gälla ett år och kan endast användas för samma alternativ och samma person på den betalda platsen.

Övrigt

Detta är en tjänst som gör det möjligt för dig att välja en extra bekväm plats, ordinarie plats eller Delta Comfort +-plats i Economy Class om och när möjligheten finns. Inga tilläggstjänster eller produktelement ingår utöver egenskaperna hos den extra bekväma platstypen. Platser som är placerade i en rad med endast 2 stolar har inte full bakåtlutning.

5. Tom plats / Mitt extra utrymme

Har du bokat en extra plats med vårt alternativ Tom plats eller Mitt extra utrymme? Se våra Villkor och Bestämmelser.