Villkor för Tid att tänka

Med Tid att tänka kan du göra ett förköp på en flygresa genom att reservera biljetten i 3 dagar. Se till att läsa villkoren.

1. Tid att tänka

1.1 Vid en onlinebokning kan du köpa till Tid att tänka till den valda flygresan, i max. 3 dagar. 

1.2 Under Tid att tänka-perioden kommer priset som gällde vid bokningstillfället, inklusive biljettvillkoren för det valda flyget, att vara detsamma. 

1.3 Den exakta varaktigheten för Tid att tänka-perioden anges vid förköpet och styrs av bokningstillfälle, destination och biljettvillkor för den valda flygresan. 

1.4 Priset för att ta del av ett förköp varierar per biljett och tillkommer utöver biljettpriset.

1.5 Efter inköp av tillägget Tid att tänka skickar vi ett e-postmeddelande till den e-postadress du angivit. Följ länken i e-postmeddelandet för att bekräfta bokningen och fortsätt sedan till onlinebetalningen. Om Tid att tänka-perioden är längre än 24 timmar skickar vi ut en påminnelse via e-post innan Tid att tänka-förköpet löper ut. 

1.6 Förköpet annulleras automatiskt när Tid att tänka-perioden har löpt ut. 

1.7 KLM:s Allmänna transportvillkor är en integrerad del av dessa villkor. 

2. Återbetalningar

2.1 Tid att tänka är inte återbetalningsbar. Ett förköp är strikt personligt och kan inte överlåtas.

3. Användning av dina kontaktuppgifter

3.1 Ditt namn och din e-postadress kommer att användas i enlighet med KLM:s meddelande om skydd av personuppgifter.